کاهش درآمدهای معادن کشور به دلیل حیف و میل شدن آن

by Abdullah Atayi | July 22, 2017 11:46 AM

مسوولان وزارت معادن می‌گویند که به دلیل حیف و میل شدن درآمدهای معادن کشور و  بدهکاریهای این وزارت بر پیمانکاران معادن، درآمدهای معادن کشور کاهش یافته است.

عبدالقدیر مصطفی، سخنگوی وزارت معادن گفت که به علت توقف کار پیمان‌های معادن و وجود بدهکاریهای بزرگ بر شرکتهای پیمانکار معدنها، درآمدها در این بخش کاهش یافته اند.

سخنگوی وزارت معادن افزود: “ما تلاش میکنیم که با راه اندازی برنامه‌های مهم که اکنون هم جریان دارد، نخست بدهکاری های مان را گردآوری کنیم و پس از آن زمینه‌ها را برای عقد پیمان‌های معدن‌های کشور روی دست گیریم”.

وی اظهار داشت که این وزارت تلاش دارد با مشخص شدن میزان بدهکاریها و نیز بررسی پیمان‌های معادن درآمدها در این بخش را افزایش دهند.

در این حال اکلیل حکیمی،  وزیر مالیه کشور کاهش در درآمدهای معادن کشور را نگران کننده خواند و گفت: “معادن ما با مشکلات زیادی روبه‌رو اند؛ چیزی را که شما هم اشاره به آنها داشتید. درآمدهای معادن اکنون هم حیف و میل میشود؛ از سوی زورمندان درحالی که این درآمدها دارایی‌های ملی استند و باید از حیف و میل آن جلوگیری شود”.

وزیر مالیۀ افزود که هنوزهم بخشی از درآمدهای معادن، که دارایی ملی کشور است، از سوی افرارد و اشخاص حیف ومیل میشود وبه همین علت میزان درآمدهای معادن درکشور کاهش یافته اند.

این درحالی‌است که پیش از این مسؤولان نهاد ابتکار شفافیت منابع استخراجی افغانستان، گفتهاند که با در نظرداشت ذخایر بزرگ معدنی در کشور، افغانستان سالانه باید تا سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از معدنهایش درآمد داشته باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%db%8c%d9%81-%d9%88-%d9%85/