English | دری

Breaking News

کاهش بیش از ۴۵درصد بارنده‌گی‌ها در کشور

کاهش بیش از ۴۵درصد بارنده‌گی‌ها در کشور

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که امسال بارنده‌گی‌ها در کشور ۴۵ درصد کاهش یافته و ۲۱ ولایت کشور با خشک‌سالی بیشتری روبرو استند.

نماینده‌گان ولایت بادغیس می گویند که این ولایت با تهدید بیشتری روبرو است که حتا شماری از این مواشی، در جریان ماه حمل از بی علفی، تلف شده اند.

به گفتۀ نماینده‌گان این ولایت، خشک‌سالی کشاورزی این ولایت را که ۹۸ درصد للمی است، نابود کرده و اکنون صدها هزار باشنده و بیش از یک میلیون مواشی این ولایت را تهدید می‌کند.

در این حال، وزارت دولت در امور رسیده‎گی به حوادث، می‌گوید که تا دوماۀ دیگر علوفه به این ولایت‌ها می‌فرستد و برنامه‌هایی را نیز برای رسیده‌گی به دیگر نیازهای باشنده‌گان این ولایت‌ها روی دست دارد.

محمدقاسم حیدری، معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیده‎گی به حوادث گفت:”در قدم اول اصل مشکل بخش علوفه است، چون تأمین درآمدهای خانواده از مالداری است در اکثر مناطق که امسال خشک‌سالی در آن‌ها است.”

وزارت مالیه در این مورد می‌گوید که ۲۵۰میلیون افغانی برای مبارزه با خطرات برخاسته از خشک‌سالی در بودجه تعدیل شده است و این وزارت در این باره با جامعه جهانی نیز در حال گفت‌وگو است.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: “بخاطر موضوع خشک‌سالی و فراهم نمودن خدمات به مردم افغانستان و جلوگیری از حوادث یک برنامه جامع روی کار است که چطور بتوانیم در وقت زمان به مردم برسیم و هم در امکاناتی که ما داریم برای شان تمویل کنیم.”

قابل ذکر است، بربنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث،  ۵۰۰ میلیون دالر نیاز است تا جلو پیامدهای ناگوارتر و خطرناک‌تر خشک‌سالی گرفته شود، اما در حال حاضر تنها بیش از شش میلیون دالر در اختیار دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*