English | دری

Breaking News

کارمندان ملکی در سمنگان به ارزش بیش از1.3 میلیون افغانی کمک مالی آلمان آموزش می بینند

کارمندان ملکی در سمنگان به ارزش بیش از1.3  میلیون افغانی کمک مالی آلمان آموزش می بینند

امروز بیست تن از کارمندان ملکی ولسوالی خرم و سرباغ ولایت سمنگان کورس هشت ماهۀ آموزشی پیرامون مهارتهای زبان انگلیسی وکمپیوتر را آغازکردند. شاملین کورس مربوط دفتر مقام ولسوالی و کلیه مدیریتهای سکتوری آن ولسوالی می باشند .

موضوع کورس شامل استفادۀ درست از سخت افزار و نرم افزار کمپیوتری برای اهداف اداری و در عین حال مهارتهای زبان انگلیسی برای ارتباطات بهتر با سازمانهای بین المللی می باشد. انتظار می رود که کارمندان ملکی با داشتن مهارتهای جدید مؤثریت وظایف روزمرۀ خویش را

هم برای شهروندان و هم در داخل دفاتر شان بهبود خواهندبخشید. علاوه بر برنامۀ آموزشی، تجهیزات نیز برای صنف کمپیوتر فراهم گردید. آنها کمپیوترهای لپتاپ دریافت کردند تا وظایف خویش را در آینده مؤثرتر انجام دهند. علاوه برآن، تخته های خورشیدی و تجهیزات دیگر تکنولوژی معلومات نیز احداث گردید .

مصارف کورس آموزشی و تجهیزات مربوط که بالغ به 1.35 میلیون افغانی میشود از جانب حکومت آلمان در همکاری با کمیتۀ انکشاف ولایتی

سمنگان (PDC) که پیشنهاد این برنامه را ارایه کرده بود، تمویل گردیده است. صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود، برای این برنامه مشوره ها و کمک تخنیکی را فراهم نمود .

این کورس بخشی از یک برنامۀ بزرگتر انکشاف ظرفیت را تشکیل می دهد که در ولایت سمنگان و ولایات دیگر شمالی افغانستان برای کارمندان ملکی پیش برده میشود. در ماههای اکتوبر و نوامبر سال جاری بیست ولسوال و روسا و مدیران سکتوری دو دورۀ کورس آموزشی شش روزه برای مسئولین ادارات را در شهر ایبک موفقانه سپری نمودند .

مأمورین ولایتی و ولسوالی طرز مدیریت وظایف متنوع از قبیل پلانگذاری، سازماندهی، نظارت و ارزیابی، کنترول، رهبری و مدیریت کارمندان اداره، تنظیم خدمات ریاستها و شعبات، مدیریت پروژه های مربوط و فراهم آوری خدمات لازم در محلات شان را فراگرفتند .

در نیتجۀ کورسهای آموزشی، شاملین اکنون از رهبری و مدیریت کارمندان یک درس سالم دارند. آنها توانستند سیستمهای ارتباطات و انعکاسات را در ادارات خویش از طریق شیوه های مؤثر ایجاد تیمها و مدیریت مشاجرات بهبود بخشند. آنها همچنان چگونگی ارزیابی اجراآت و صحبت به کارمندان، راهنمایی آنها و طرحریزی پلانهای کاری بخاطر تسریع و ارایۀ درخواستهای درست پروژه ها را آموختند .

صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی ) RCDF ( که جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان به شمار می آید از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود. این صندوق در شش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها مطابق به اولویتهای انکشافی شان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالیکت افغانی بر پروسه های انکشافی، تقویت نهادهای دولتی افغانستان در ولایات و ولسوالیها و رشد شفافیت و شمولسازی مردم در روند انکشاف ملی افغانستان است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
کمک آلمان با افغانستان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*