English | دری

Breaking News

گردهمای ژورنالستان بدخشان پیرامون نقش رسانه ها در زمینۀ توانمندسازی زنان

گردهمای ژورنالستان بدخشان پیرامون نقش رسانه ها در زمینۀ توانمندسازی زنان

جانب انجمن اجتماعی ژورنالیستان در شمال افغانستان به نام “سجنا” و پروگرام همکاری افغان-آلمان، یک گردهمایی را پیرامون نقش رسانه ها را در زمینۀ توانمندسازی زنان، با حضور سه کارشناس در عرصۀ توانمندسازی زنان و بیش از ۶۰ تن ژورنالستان کشور در شهر فیض آباد ولایت بدخشان برگزار نمودند.

ذوفنون حسام ناطق، رئیس ریاست امور زنان بدخشان، محترمه ناجیه سروش، فعال حقوق زنان و محترمه نسیمه سحر، نمایندۀ پروگرام همکاری افغان-آلمان بیانیه های مختصری را ارایه نموده و توضیحات خویش را در ساحۀ کارشناسی شان با دیگران شریک ساختند.

ذوفنون حسام ناطق، رئیس ریاست امور زنان بدخشان در این گردهمای گفت: “یک کشور نمی تواند به گونۀ دوامدار انکشاف نماید هرگاه نصف از نفوس جامعه از فرآیند انکشاف محروم ساخته شود.” وی اضافه نمود: “امروز، تمام رسانه های جمعی افغانستان را فرامی خوانم که به زنان در زمینۀ ایفای نقش شان درجامعه کمک نمایند. بیائید نشان بدهیم که زنان افغان چقدر مستعد، ماهر و نیرومند اند”.

رئیس ریاست امور زنان بدخشان در پاسخ به توقع او از رسانه های جمعی چنین اظهارداشت: “آرزو دارم گزارشهای تحقیقاتی و ژرف بیشتر دربارۀ موضوعات مربوط به جندر را ببینم، زیرا این امر به جوانب ذیربط کمک میکند درک نمایند که آنها در برابر آنچه که انجام می دهند پاسخگو هستند.”

ناجیه سروش، فعال حقوق زنان گفت: ” میدیا نه تنها ذهنیت زنان را تغییر داده، بلکه مهمتر از آن آنها ذهنیت مردان را نیز دگرگون ساخته است. مردان به گونۀ فزاینده به زنانیکه در دوروپیش آنها قراردارند کمک فراهم می کند”.

محترمه نسیمه سحر، نمایندۀ پروگرام همکاری افغان-آلمان خاطرنشان ساخت: “در بدخشان، حکومت آلمان مصارف مالی اعمار یک لیلیه برای شاگردان اناث، یک باغ زنانه و یک مرکز آموزشی را فراهم ساخته است. علاوه برآن، حکومت آلمان با پیشبرد برنامه های آموزشی و عملی برای نان در عرصه های معلومات تکنولوژی، خیاطی، پروسس مواد غذایی و جلوگیری از حوادث طبیعی از توانمندسازی زنان افغان نیز حمایت می نماید.

نتیجۀ این گردهمایی این بود که میدیا در تشویق سهمگیری زنان در جامعه نقش بسزایی دارند. آنها قدرت این را دارند که پیامهای آنها را پخش نمایند و آگاهی مردم را دربارۀ چالشهای زنان ارتقا بخشند. آنچه که از همه مهمتر است اینست که میدیا صدای زنان را بلند می کند و بدین وسیله به آنها امکان می دهد که با حکومت افغانستان، گروههای ذیعلاقه و جامعه در مجموع فعالانه سروکار داشته باشند.

قابل ذکر است، در این گردهماییها کارشناسان سکتور عامه، جامعۀ مدنی، سازمانهای انکشافی و میدیا جهت بحث روی مطالب مهم انکشافی اشتراک  ورزیده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*