چين بزرگترين شريك تجارى روسيه در سال ٢٠١٨ شد

by Muheb Ibrahimkhail | فوریه 26, 2019 9:10 ق.ظ

چين با افزايش ٢٤،٥ درصدى معاملات تجارى خود با روسيه توانست به بزرگترين شريك تجارى اين كشور مبدل شود طوريكه در سال ٢٠١٨ حجم تجارى ميان چين و روسيه به ١٠٨،٣ ميليارد دالر بالغ ميشود.

اين در حاليست كه قبل از اين كشور هاى اروپاى مثل آلمان، هالند، بلاروس و ايتاليا  منحيث بزگترين شركاى تجارى روسيه بودند كه  ميزان تجارت دو جانبه ميان روسيه و كشور هاى اتحاديه اروپا در حدود ٢٩٤،٢ ميليارد دالر ميباشد.

بر اساس معلومات وزارت اقتصاد روسيه، ميزان تجارت اين كشور در سال ٢٠١٨ با جهان به ٦٨٨ ميليارد دالر رسيد كه اين وقم افزايش ١٧،٥ درصدى را نسبت به سال قبل نشان ميدهد.

در ادامه اين معلومات آمده است كه حجم كل صادرات اين كشور با جهان به ٤٥٠ مليارد و واردات به ٢٣٨ ميليارد دالر رسيده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%86%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%a2%d9%a0/