English | دری

Breaking News

چهل چهار هزار متقاعدین از سیستم جدید خزینه تقاعد حقوق شان را بدست می آورد

چهل چهار هزار متقاعدین از سیستم جدید خزینه تقاعد حقوق شان را بدست می آورد

یکی از اولویت های کاری صد روز نخست داکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین بررسی و رسیده ګی به مشکلات و پرداختن به موقع حقوق متقاعدین میباشد، که به همین منظور داکتر اوریاخیل کمیته ی را به ریاست صمیم الله سلطانی معین مالی و اداری این وزارت به خاطر بررسی و رسیده ګی به مشکلات متقاعدین را تشکیل نمودند

صمیم الله سلطانی رئيس کمیته بررسی و رسیده ګی به مشکلات متقاعدین و معین مالی و اداری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین به ویب سایټ این وزارت ګفت: تا به این حال حقوق چهل چهار هزار متقاعدین کشور از طریق سیستم جدید اجرا ګردیده، که از جمله نزدیک به سی و پنج هزار متقاعدین حقوق شان بدست اورده اند و هنوز هم این پروسه جریان دارد.

در همین حال مسؤلین میوند بانک میګوید، که از جمله سی پنج هزار متقاعدین هفده هزار متقاعدین حقوق شان از این بانک اخذ نموده اند و روزانه از مرکز و نماینده ګی های این بانک بیشتر از پنجصد تن متقاعدین حقوق شان بدست می آورند.

همچنان مسؤلین باختر بانک میګوید، که تا به حال در این بانک حقوق نزدیک به چهار هزار متقاعدین در حال اجرا است.

شماری از متقاعدین کارهای داکتر نسرین اوریا خیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را توصیف نموده میګویند، که با آمدن رهبری جدید این وزارت مشکلات زیاد شان حل شده و در مورد عملی ساختن سیستم جدید از اراده قوی داکتر اوریاخیل حمایت مینمایند، میګویند که فعلا به بسیار اسانی حقوق شان را از میوند و باختر بانک بدست می آورند.

ګفتنی است که رهبری جدید وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از اغاز کار خود در این وزارت علاوه بر دیګر بخش ها در مورد پرداختن حقوق متقاعدین، بررسی و رسیده ګی به مشکلات متقاعدین متعهد اند، که روزانه و هفته وار در جلسات هیئت رهبری وزارت از اعضای کمیته راپور میګیرند و نیز به انها هدایت لازم آرایه مینماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*