English | دری

چهار شبکه آبیاری در ولایت لغمان احیا گردید

چهار شبکه آبیاری در ولایت لغمان احیا گردید

پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) وزارت زراعت چهار شبکه آبیاری را در ولایت لغمان احیا نمود.Laghman water project
زیر گل، جنت گل، سنگین و زعفران شبکه های آبیاری هستند که با طول مجموعی 9,917 متر به ارزش مجموعی 23.2 ملیون افغانی احیا و به بهره برداری سپرده شده اند.
دهاقین از ساخت کانال های شان بطور پخته و اساسی اظهار خوشنودی نموده و اجرای همچو پروژه ها را در راستای رشد زراعت در کشور مفید میدانند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*