پنج رهنمود کلیدی بانک جهانی برای تامین آب برای مردم دنیا

by Shahwali Sadiq | March 29, 2015 9:22 AM

بانک جهانی به تازگی با اعلام اینکه 36 میلیون نفر در امریکای لاتین دسترسی به آب ندارند، 5 نکته کلیدی را برای تأمین آب آشامیدنی جهان اعلام کرده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که سرویس‌های خدمات آب باید محاسبات خود را همانند کامپیوتر انجام دهند و هر قطره آبی که هدر می‌رود جلوگیری کنند.

بر اساس این گزارش میزان آبی که به واسطه پوسیدگی لوله‌ها هدر می‌رود و به خانواده‌ها نمی‌رسد در کشورهای پیشرفته 15 فیصد و در کشورهای در حال پیشرفت تا 50 فیصد است که احتمال افزایش بیش از این نیز وجود دارد.

بانک جهانی همچنین گرم شدن کره زمین و یخ شدن آب‌ها را مهمترین عامل از دست رفتن ذخایر آبی عنوان کرده است که کشورها به هر ترتیب باید برنامه‌های جلوگیری از گرم شدن کره زمین را پیاده کنند.

روز گذشته 136 کشور جهان برای مقابله با بحران گرم شدن کره زمین یک ساعت همه برق‌ها را خاموش کردند.

در گزارش بانک جهانی تأکید شده است که فقدان آب مرگ و میر جهان را بیش از زلزله و آتفشفشان سبب می‌شود. سال 2013 تاکنون شهر سائوپولو بزرگترین شهر امریکای جنوبی با 11 میلیون نفر نفوس سخت‌ترین خشکسالی 80 سال گذشته را تجربه کرد.

بانک جهانی اعلام کرده است که آلوده کردن آب‌ها و تخلیه آب های بدرفت ها به دریا ها و دیگر منابع آبی مهمترین عامل از دست رفتن آب نوشیدنی در جهان است و کشورها باید راهی برای آلوده نساختن آبهای جاری پیدا کنند.

در امریکای لاتین سه چهارم آب های فاضله به دریا ها و دیگر منابع آبی سرازیر می‌شوند که این مسئله نه تنها صحی عمومی را به خطر می‌اندازد بلکه به شدت آب سالم در دسترس را تهدید و سلامت محیط را ناممکن می‌کند.

تحقیقات بانک جهانی نشان داده است که در شهر ریوگرند برزیل که ساکنان آن دسترسی مناسبی برای آب سالم دارند به زنان این منطقه امکان می‌دهد تا وقت بیشتری را برای خودشان و کارهای رزاعتی بگذارند و درآمد خانواده ها تا 30 فیصد افزایش یابد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86/