English | دری

Breaking News

پروگرام آموزشی زبان انگلیسی (English Access Microscholarship program) در پرورشگاه علاوالدین افتتاح گردید.

پروگرام آموزشی زبان انگلیسی (English Access Microscholarship program) در پرورشگاه علاوالدین افتتاح گردید.

در محفلی که به همین مناسبت از طرف ریاست عمومی پرورشگا ها در تالار کنفرانسهای پرورشگاه ی علاوالدین تدویر یافته بود، استاد واصل نور مهمند معین امور اجتماعی وزارت کا، امور اجتماعی،شهدا ومعلولین، سید احمد اصغری رئيس موسسه آینده سازان،  سید عبدالله هاشمی رییس عمومی پرورشگاها، شماری از روسای وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و شاگردان پرورشگاهای تهیه مسکن و علاوالدین شرکت داشتند، پروگرام دو ساله آموزشی زبان انگلیسي (English Access Microscholarship program)  افتتاح گردید.

نخست سید عبدالله هاشمی رئیس عمومی پرورشگاها ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان از مسؤلین سفارت ایالت متحده امریکا و موسسه آینده سازان تشکری نموده افزود: پروگرام (English Access Microscholarship program) به کمک مالی سفارت ایالت متحد امریکا از سوی موسسه آینده سازان در دو سال اینده تطبیق میگردد، هاشمی گفت که در این پروگرام به ۳۰۰ تن از شاگردان پرورشگاه علاوالدین و تهیه مسکن آموزش داده خواهد شد.

استاد واصل نور مهمند معین امور اجتماعی طی سخنان خود این پروگرام را از لحاظ ارتقای ظرفیت به شاگردان پرورشگاها ارزنده و مهم تلقی نموده از شاگردان خواست، تا این پروگرام را به بسیار شوق و علاقه تعقیب نمایند.

استاد مهمند ضمن تشکر از مسؤلین سفارت ایالت متحده امریکا و موسسه آینده سازان از انها خواست تا این نوع پروگرام ها آموزنده را در آینده به شاگردان پرورشگاهای ولایات نیز در نظر بگیرند.

در محفل سید احمد اصغر نیز صحبت نموده، وعده نمود که این پروگرام را به خوبی تطبیق خواهد کرد و نیز در اینده پروگرام های دیگری را به شاگردان پرورشگاهای ولایات نیز در نظر خواهد گرفت.

قابل ذکر است که پروشگاها در چوکات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین فعالیت نموده که هر سال تعدادی زیادی از اطفال  یتیم  و بې بضاعت را تحت تربیه و آموزش قرار میدهند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*