English | دری

Breaking News

پروسه استخدام40 تن از فارغین طبقه اناث از پوهنځی اقتصاد ازپوهنتون های خصوصی و دولتی در وزارت مالیه

پروسه استخدام40 تن از فارغین طبقه اناث از پوهنځی اقتصاد ازپوهنتون های خصوصی و دولتی در وزارت مالیه

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور ابتکار مدبرانه را روی دست گرفته و غرض تقویه رول هرچه بیشتر فارغین طبقه اناث از فاکولته های اقتصاد موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی و اشتراک گسترده آنها در ادارات دولتی به ریاست منابع بشری وزارت مالیه هدایت فرمودند تا از تمامی پوهنتون های خصوصی و دولتی کشور طی یک نامه رسمی درخواست نمایند تا ایشان فارغین طبقه اناث خویش را از بخش اقتصاد به این وزارت رسما معرفی نموده تا وزارت مالیه بتواند از جمله 40 تن از فارغین طبقه اناث واجد شرایط را در مربوطات خویش استخدام و جذب نمائید و از اینطریق فیصدی طبقه اناث را در تشکیل این وزارت و در مجموع به سطح حکومت افزایش دهد.

ز جمله موسسات تحصیلات عالی خصوصی میتوان از پوهنتون های چون ، پوهنتون امریکائی افغانستان، پوهنتون ( UMEF) ، انستیتوت ملی اداره و مدیریت نیما، و سائیر پوهنتون ها و نهاد های تحصیلات عالی خصوصی دیگر نام برد. شایان ذکر است که از جمله 100 تن از فارغین که به این اداره معرفی میگردند به تعداد 40 تن از واجدین شرایط پس از یک پروسه شفاف و رقابتی در بست های کمبود ادارات مربوطه وزارت مالیه جذب و استخدام خواهند گردید.

ا در نظرداشت تعهدات دولت افغانستان و با توجه جدی به اهداف انکشافی و توسعه ئی فراگیر در منطقه در خصوص ازدیاد نقش و رول طبقه اناث در سکتور دولتی ؛ حکومت وحدت ملی نیز نقش کلیدی و گسترده طبقه اناث تحصیل کرده را در حکومت از جمله اولویت های کاری خویش مطرح بحث قرار داده و توجه جدی را به آن مبذول داشته است. همچنان ریاست منابع بشری وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در این خصوص توجه جدی داشته و در تقویت و نقش گسترده فارغین طبقه اناث در وزارت مالیه متعهد بوده و در این خصوص فعالیت های ارزنده  و قابل ملاحظه را انجام داده است. این ریاست همیشه در پی آن بوده تا فارغین طبقه اناث را اعم از موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی تشویق نمائید تا ایشان بتوانند در بست های کمبود ریاست ها و ادارات مربوطه این وزارت  مراجعه نموده استخدام و جذب گردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*