English | دری

Breaking News

پایان آخرین دور ارزیابی فعالیت های برنامۀ همبستگی ملی

پایان آخرین دور ارزیابی فعالیت های برنامۀ همبستگی ملی

سومین روز از آخرین دور ارزیابی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات با حضور داشت وزیر احیا وانکشاف دهات، نماینده گان بانک جهانی، تمویل کننده های برنامۀ همبستگی ملی و هیأت رهبری برنامۀ همبستگی ملی درکابل، دایر شد.

نصیر احمد درانی وزیر احیا وانکشاف دهات  گفت: “با تطبیق برنامۀ همبستگی ملی بعد از سال ۲۰۰۳ تا اکنون درسطح قرا و قصبات افغانستان، تآثیرات شگرفی به وجود آمده چنانچه، ملیون ها تن از مردم این کشور به مزایای انکشاف دست یافته وزنده گی شان بهتر شده است”.

وزیر احیا وانکشاف دهات افزود:”برنامۀ همبستگی ملی رسماً اختتام یافت، اما اساس وتهداب انکشاف را که این برنامه درکشور نهادینه ساخته است به پایان نرسیده واین پروسه ازطریق برنامۀ جدید یعنی برنامۀ ملی میثاق شهروندی، درکشور ادامه خواهد یافت.”

خانم نایله مسؤول بخش برنامۀ همبستگی ملی دربانک جهانی، گفت:”درجریان تطبیق پروژه های برنامۀ همبستگی ملی از ابزار مختلف نظارت وارزیابی بخاطر بهتر شدن محیط زیست استفاده شده است که (۹۰٪) پروژه های برنامه همین اکنون عملاً فعال بوده ومورد استفادۀ مردم قرار دارند.”

مسؤول بخش برنامۀ همبستگی ملی دربانک جهانی افزود:” بنا برسعی و تلاش فراوان ، خانم ها نیز توانسته اند از طریق این برنامه در تصمیم گیری ها اشتراک نموده ودرمسایل مهم قریه سهیم شوند.”

درادامۀ محفل، پرسشهایی نیز به ارتباط موضوع از سوی اشتراک کننده گان صورت گرفت که غلام رسول رسولی سرپرست ریاست اجرائیوی برنامۀ همبستگی ملی به صورت همه جانبه پاسخ های لازم را اریه نمود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*