پاکستان در صدد بهره برداری سیاسی از پروژه تاپی میباشد

by Shahwali Sadiq | July 30, 2013 1:28 AM

tamana[1]

افغانستان خواها ن همکاری پاکستان برای اجرایی شدن پروژه پایپلاین گاز تاپی میباشد، اما طوریکه به نظر میرسد پا کستان در  صدد بهره برداری سیاسی از پروژ ه های اقتصادی میباشد.

فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه در نشست «مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان» تأکید کرد که افغانستان خواهان روابط حسنه اما مشروط به احترام متقابل با کشورهای منطقه به خصوص با پاکستان است.

وی گفت که پاکستان برای همکاری در پروسه صلح افغانستان شرایطی را مطرح کرده است.

به گفته این مقام افغان، گسترش روابط تجاری میان 2 کشور، واگذاری چند ولایت به طالبان، موضع نرم در ارتباط با خط دیورند، افزایش نقش اسلام‌آباد در پروسه صلح و کاهش نقش هند در افغانستان، عمده‌ترین خواست‌های پاکستان هستند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان افزود: در مقابل دولت افغانستان نیز درخواست‌هایی را با پاکستان مطرح کرده است.

به گفته وی، احداث یک سد مولد برق بر روی دریای  کنر، اجرایی کردن پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند (تاپی) و مساعد ساختن زمینه استفاده از بندر گوادر برای تاجران افغانستان، عمده‌ترین خواست‌های این کشور از اسلام‌آباد هستند.

تمنا در این نشست از آغاز مطالعات برای تغییر سیاست افغانستان در قبال پاکستان سخن گفت و اظهار داشت که قرار است به جای طرح A، طرح B اجرایی شود.

به گفته وی، طرح A همان سیاستی است که در 11 سال گذشته اجرایی شده اما نتایج مطلوبی را در پی نداشته است.

تمنا گفت: ما باید در سیاست فعلی تجدید نظر کنیم. در حال حاضر در وزارت خارجه افغانستان روی پلان B کار می‌شود، پلان A ما در قبال پاکستان چیزی بوده که در 12 سال گذشته ما را به نتایج مطلوب نرساند.

این مقام افغان افزود: مراحل تحلیلی و محورهای بحث آماده شده و با نهادهای ذیربط در مورد این طرح مشورت شده است تا بتوانیم سیاست خارجی خود را با پاکستان به نحوی رقم بزنیم که با در نظر داشت مشکلات، فضا را به سمت مطلوب تغییر دهیم.

این اظهارات درحالی مطرح میشودکه پروژه ای تاپی برای افغانستان از اهمیت بسیار بالا برخوردار است و با وجودیکه این پروژه یک پروژه اقتصادی میباشد ،اما پاکستان از این پروژه بهره برداری سیاسی مینماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/tamana.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88/