پاکستان خواهان گسترش روابط تجارتی با افغانستان می باشد

by Shahwali Sadiq | May 20, 2014 6:08 AM

4afgannis_pakis[1]پاکستان و افغانستان خواهان گسترش روابط تجارتی بین دو کشور می باشند و در زمینه اقدامات موثر در این رابطه مقامات هردو کشور صحبت نمودند.

در ملاقات که بین مسوولین وزارت تجارت و سفارت پاکستان صورت گرفت، طرفین در رابطه به گسترش روابط تجارتی بحث و تبادل نظر نمودند در این ملاقات برعلاوه مسوولین دولتی افغانستان وپاکستان تاجران و نمایندگان اتاق های تجارت هردو کشور نیز حضو داشتنند.

موضوع اصلی این ملاقات را افزایش میزان تجارت بین دوکشور تشکیل می داد یعنی میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان باید از 2.4 میلیارد دالر به 5 میلیارد دالر افزایش یابد.

در این ملاقات تصمیم برآن شد تا مشکلات را که تاجران دو کشور با آن مواجه اند باید حل گردد و طرف پاکستان وعده نمود که به مشکلات تاجران افغانی در پاکستان رسیدگی می شود.

سفیر پاکستان همچنان از ضرورت خط آهن برای تسهیلات تجارتی بین دو کشور یاد آوری نمود و گفت که باید خط آهن از پشاور تا جلال آباد و از چمن تا اسپین بولدک باید احداث گردد و این باعث رونق هرچه بیشتر معاملات تجارتی بین دو کشور خواهد گردید.

در این ملاقات همچنان در مورد اهمیت افغانستان بحیث یک راه تجارتی برای پاکستان صحبت گردید و سفیر پاکستان خواهان گسترش موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان دو کشور گردید و تا پاکستان بتواند اموال تجارتی خویش را از طریق افغانستان به کشور های آسیانی میانه صادرنماید.

این درحالیست که به گفته ای مسوولین وزارت تجارت و صنایع در سال گذشته بنا بر مشکلات موجود در پاکستان انتقالات و ترانزیت بیشتر از طریق بندر چابهار صورت گرفته بود و همین باعث تقلیل میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان گردیده بود و در حال حاضر پاکستان می خواهد تا با فراهم نمودن تسهیلات بیشتر روابط تجارتی بین دو کشور را بهبود بخشد تا میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان دوباره افزایش یابد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/4afgannis_pakis.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7/