English | دری

Breaking News

ولسی جرگه با اکثریت ارا بودجه ملی سال 1394 را تصویب نمود

ولسی جرگه با اکثریت ارا بودجه ملی سال 1394 را تصویب نمود

ولسی جرگه بودجۀ ملی سال 1394 را با اکثریت آراء تصویب نمود. مجموع بودجه ملی سال 1394 خورشیدی 434.978 میلیارد  افغانی می باشد که  282.436 ملیارد افغانی شامل بودجه عادی بوده و 152.514 ملیارد افغانی شامل  بودجه انکشافی می گردد.

بودجه ملی سال 1394 مطابق به ماده 97 قانون اساسی به شورای ملی کشور راجع گردیده که بعد از غور و بررسی همه جانبه  با در نظرداشت اصل توازن  به حیث بودجه ملی تصویب شد.

بودجه سال 1394 به مقایسه سال گذشته 1.5 فیصد افزایش دارد که در حدود 6.599 ملیارد افغانی میشود.

وزارت مالیه به در مورد تصویب بودجه از مجلس نماینده گان اظهار قدردانی نموده و موفقیت های هر چی بیشتر شانرآ در راستای خدمت به ملت خواهان است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*