ولسوالی بلخ، به کمک آلمان صاحب کتابخانه می شود

by Wadsam | November 8, 2014 5:30 AM

دفتر ولسوالی بلخ، کار ساختمانی یک کتابخانه عامه را در این ولسوالی رسمابه روز پنج شنبه افتتاح کرد. هزینه اعمار این کتابخانه 7 میلیون و 300 هزار افغانی خواهد شد که دولت آلمان تمام آن را پرداخت خواهد نمود. این کتابخانه عامه، که بیش از 1000 عنوان کتاب در موضوعات مختلف را در خود جا خواهد داد، به روی تمام علاقمندان، محصلان و متعلمان این ولسوالی باز خواهد بود.

محفل تهداب گذاری این کتابخانه با میزبانی ولسوال بلخ و با حضور نمایندگانی از ریاست های ولایت بلخ و نیز همکاری افغان – آلمان برگزار شد. تیمورشاه پاییز، ولسوال بلخ طی سخنانی گفت: «این کتابخانه تازه تاسیس، فرهنگ کتابخوانی را در این ولسوالی ارتقا خواهد داد. همچنین با کمک کشور دوست، آلمان، ادارات محلی ذیربط، خواهند توانست تا فرصت های آموزشی بیشتری را برای جوانان این منطقه فراهم نمایند.»

شاگردان و شهروندان این ولسوالی و نواحی اطراف آن، پس از افتتاح کتابخانه، به کتاب های مورد نیازشان دسترسی خواهند داشت. علاوه بر وجود شمار قابل توجه کتاب، این کتابخانه با میز و چوکی و دیگر سهولت های ضروری برای ایجاد یک محیط مناسب یادگیری و مطالعه، تجهیز شده است. در حال حاضر حدودا 800 جلد کتاب در ناحیه شاروالی مربوطه موجود می باشد که به علت کمبود فضای مناسب، جای دیگری برای مطالعه شهروندان وجود ندارد.

ولسوالی بلخ، دارای 3 مکتب ابتداییه، 21 مکتب متوسطه و 21 لیسه عالی می باشد، و به این ترتیب بیش از 45400 متعلم (26723 پسر و 18708 دختر) و 732 معلم (448 مرد و 284 زن) را در خود جا داده است. کتابخانه یادشده، گامی نیک در راستای بهبود سیستم تعلیمی و آموزشی این ولسوالی به شمار می رود. قابل یادهانی است که بلخ، یکی از 14 ولسوالی ولایت بلخ می باشد که بیش از 200000 باشنده دارد.

پروژه اعمار کتابخانه برای ولسوالی بلخ، توسط دفتر ولسوالی و سکتور «حکومتداری و حاکمیت قانون» در ولایت بلخ و بر اساس تصمیم کمیته انکشاف ولایتی بلخ، به مرحله اجرا می رسد. تطبیق این طرح با حمایت صندوق ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCDF) و تمویل وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان، انجام می گردد.

صندوق ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCDF) توسط
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به عنوان بخشی از استراتژی «همکاری آلمان با افغانستان»، اجرا می شود. صندوق ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCDF)، حمایت هایی را به منظور توسعه اقتصادی، در شش ولایت شمالی افغانستان، در دو سطح ولایت و ولسوالی فراهم می نماید. در عین حال، این صندوق، برای کارمندان دولتی غیرنظامی، برنامه های آموزشی را نیز ارائه می دهد. صندوق ارتقای ظرفیت منطقه ای (RCDF)، از طریق فعالیت های گسترده خویش، می کوشد تا سهم گیری افغان ها در روند پیشرفت و ترقی را افزایش دهد، نهادهای بومی را در سطح محلی تقویت کند، و شفافیت و همه شمولی را ترویج نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%84%d8%ae%d8%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86/