English | دری

وضعيت گمركات در افغانستان بهبود يافته است

وضعيت گمركات در افغانستان بهبود يافته است

ministry of finance- photo2e8b9e3d-3c70-46b8-a82a-463dc05aa4c9ریاست عمومی گمرکات افغانستان دومین تمویل کننده بزرگ بودجه ملی افغانستان به شمار می رود، که 45-48 فیصد از عواید ملی کشور را در چند سال گذشته همکاری نموده است. برعلاوه به منظور جمع آوری و اهمیت عواید ملی، ریاست عمومی گمرکات افغانستان نقش اساسی در تامین امینت، مدیریت سرحدات، سهولتهای تجاری، و حمایت از جامعه افغانستان داشته است.

در ربع اول سال مالی 1393، ریاست عمومی گمرکات افغانستان، بخش مهمی از عواید که به ارزش 10.6 میلیارد افغانی است، را جمع آوری کرده که درمقایسه با ربع اول سال مالی گذشته 3.3 فیصد کاهش را نشان میدهد. این درست است که عواید گمرکات رابطه معکوس با کاهش تجارت دارد و به این معنا است که ، وقتی میزان تجارت کم شود، روی عواید گمرکات تاثیر می گذارد. این کاهش درعواید ، نتیجه کاهش 5.5% واردات است، که بیشتر توسط اجناس و موادی که تعرفه بالا دارد مانند موترها(-55%)و تجهیزات برقی و ارتباطی(-65%)، مواد سوختی (-9%) و سگرت (-27%) می باشد. همچنین تعداد اظهار نامه های وارداتی در این ربع، 15000 است که کمتر از ربع مشابه در سال گذشته است. البته با وجود افزایش موثریت 21% گمرکات در ربع اول می باشد.

در کنار آن، تخمین ها نشان میدهد که اگر مقدار واردات مساوی سال مالی گذشته می بود. ریاست عمومی گمرکات افغانستان می توانست 25 فیصد بیشتر از عواید ربع مشابه سال گذشته جمع اوری کند. برعلاوه در جریان ربع اول، میانگین تعرفه اجناس از 6.7 فیصد به 6.5 فیصد کاهش یافت که نشاندهنده آنست که واردات اجنانس با تعرفه بالا در جریان وضعیت های سیاسی و اقتصادی کشور کاهش یافته است. از توضیحات بالا می تواند برداشت کرد که، با وجود کاهش تجارت در واردات، عواید هنوز هم روبه افزایش است که نشان می دهد که قابلیت های گمرکات افغانستان بهبود یافته است.

با وجود مشکلات امنیتی و تمام این چالشها، در سال گذشته، ریاست عمومی گمرکات کشور، تدابیر اساسی برای عصری سازی و ترخیص اجناس گمرکی، سهولت های قانونی تجارت،پروسیجرهای ساده، انکشاف زیربناهای اساسی، رشد مودل مدیریت سرحدات و اجرا و مدیریت بحرانها را معرفی کرد. یک سالی انقلابی برای کمپیوتری کردن پروسیجر های گمرکی با معرفی سیستم اسیکودا جهان ، مودل جدید EN-EX، مودل ارزیابی و مدیریت بحران وغیره بود که به هدف دوری از مداخله های افراد در فعالیت های گمرکی ایجاد شده است.

بنابراین، ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه افغانستان تمام ادعاهای بی اساس را که اخیراً درباره فعالیت های این اداره نشر شده است را رد میکند، ریاست عمومی گمرکات تعهد میکند که با تمامی ادارات ذیربط و همکاران دولت جمهوری اسلامی افغانستان کارکند و برای رشد تجارت و ترانزیت،انکشاف افغانستان، تقویت ثبات مالی حکومت کوشش نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*