English | دری

Breaking News

وزیر مالیه: عواید سال مالی 1395 مبلغ 33 میلیارد افغانی افزایش را نشان می دهد

وزیر مالیه: عواید سال مالی 1395 مبلغ 33 میلیارد افغانی افزایش را نشان می دهد

وزیر مالیه کشور روز گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی گفت که جمع آوری عواید سال مالی 1395 مبلغ 33 میلیارد افغانی افزایش را نظر به هدف تعیین شده نشان می دهد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه گفت: صندوق وجهی بین المللی هدف ۱۳۲میلیارد افغانی را برای جمع آوری عواید سال مالی ۱۳۹۵ تعیین نموده بود، خوشبختانه نه تنها هدف متذکره را حصول کردیم بلکه بیشتر از هدف تعیین شده در حدود ۱۶۵ میلیارد افغانی عواید را جمع آوری نمودیم. این مبلغ ۳۳میلیارد افغانی افزایش را نظر به هدف تعین شده امسال و بیشتر از ۴۳ میلیارد افغانی افزایش را نظر به سال ١٣٩٤ نشان میدهد.

وزیر مالیه افزود: افزایش عواید ملی از جمله تعهدات ما با جامعه جهانی بوده و با افزایش عواید ملی ما می توانیم که در حدود 100 میلیون دالر را بطور تشویقی از طرف صندوق بین المللی پول (IMF) بدست آوریم.

وی دلایل عمده افزایش عواید سال مالی 1395 را مبارزه جدی با فساد، نصب سیستم های جامع الکترونیکی و تطبیق اطلاحات گسترده در منابع عایداتی کشور عنوان کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*