English | دری

Breaking News

وزیر مالیه در نشست کمیسیون اقتصاد ملی پیرامون تصدی های دولتی اشتراک ورزیدند

وزیر مالیه در نشست کمیسیون اقتصاد ملی پیرامون تصدی های دولتی اشتراک ورزیدند

جناب اکلیل حکیمی وزیر مالیه جهت بررسی و بحث همه جانبه در مورد تصدیهای دولتی، امروز در نشت کمیسیون اقتصادی اشتراک ورزیدتد. در این نشست در مورد سرنوشت تصدیها و در مورد تصفیه  جایداد های منقول و غیر منقول بانک ها از طرف مقامات ادارات مربوطه وکلای محترم صحبت های همه جانبه صورت گرفت.

وزیر مالیه در مورد تاریخچه تصدی نفت و گاز صحبت نموده و این را یکی از خواستای صندوق بین المللی پول دانست تا در این عرصه اقدام جدی صورت گیرد. همچنان محترم وزیر مالیه  در مورد نقش اقتصادی، تخنیکی و حقوقی تصدی های معلومات مفصل ارایه نمودند و در مورد اینکه آیاتشکیل تصدیها دولتی ابقا گردد ، مختلط گردند و یا به شرکت مبدل گردند، بحث صورت گرفت.

در اخیر بحث فیصله گردید تا وزارتهای مالیه، تجارت و اقتصاد در ظرف دوهفته طرح را در مورد تصدیهای دولتی آماده سازند که در برگیرنده نقش حقوقی، تخنیکی و اقتصادی باشد. و این طرح به کمیسیون ملی اقتصادی سپرده شده تا تصمیم نهایی در مورد تصدی ها گرفته شود و به حکومت سپرده شود.

در این نشست برعلاوه اکلیل حکیمی وزیر مالیه، وزرای وزارت اقتصاد،عدلیه، معبن وزارت اقتصاد و نماینده اتاق های تجارت نیز حضور داشتند

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*