English | دری

Breaking News

وزیر تجارت وصنایع پلان صدروزه این وزارت را با رسانه ها در میان گذاشت

وزیر تجارت وصنایع پلان صدروزه این وزارت را با رسانه ها در میان گذاشت

همایون رسا وزیر تجارت وصنایع جمهوری اسلامی افغانستان امروز طی کنفر انس مطبوعاتی در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت پلان صد روزه کاری این وزارت را بارسانه ها شریک ساخت.

درین کنفرانس وزیر تجارت وصنایع پلان صد روزه خود را در عرصه های رشد وتقویت سرمایه گزاری ، صادرات ، بهبود چارچوب قانونی برای سرمایه گزاران ایجاد زیربناهای تخنیکی ، وایجاد محیط مصئون سرمایه گزاری ارایه کرد.

ایشان هدف عمده پلان صد روزه را ایجاد یک اساس موثر ومستحکم برای پیشرفت تجارت سالم و پر منفعت غرض کاهش کسر موجوده در بیلانس تجارتی کشور عنوان کرده تاکید داشتند که این وزارت با پلانهای دقیق وهمه جانبه تلاش دارد تا افغانستان را از کشور توریدی به یک کشور تولیدی وصادراتی مبدل سازد.

وزیر تجارت مبارزه با فساد اداری ، ایجاد ظرفیت کاری ومسلکی ، ساده سازی پروسه کاری و ایجاد مکافات ومجازات را از اولویت های صد روز نخست خود یاد کرده افزودند : ایجاد ظرفیت صادراتی ، اشتراک در نمایشگاه های منطقوی وبین المللی وبهبود در وضعیت ترانزیتی در سرلوحه کار من قرار خواهد داشت .

آقای رسا بر ایجاد مشارکت شفاف با سکتور خصوصی جهت رشد متوازن اقتصاد ملی کشور تأکید کرده، گفت: وزارت تجارت در یک چهارچوب مؤثر برای تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد تلاش جدی خواهدکرد.

وی اداره آیسارا یک اداره قابل اعتماد برای سکتور خصوصی عنوان کرده تصریح کردند که اصلاحات لازم را در اداره ایسا روی دست دارد .

آقای رسا در قسمت از سخنان شان از تقویت و ارتقای ظرفیت تولیدی تقویت ذخایر ستراتیژیک، رشد تولیدات داخلی و ارتقای ظرفیت مسلکی در وزارت تجارت و صنایع و ادارات مربوطه نیز تذکر به عمل آوردند.

این پلان درست در زمانی با مردم افغانستان شریک ساخته میشود که کشور های همسایه همیشه از ناحیه تولیدات وصادرات شان به حیث وسیله فشار استفاده مینماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*