English | دری

Breaking News

وزارت معادن و پترولیم توانایی خویش در زمینۀ مدیریت معدن را بهبود می بخشد

وزارت معادن و پترولیم توانایی خویش در زمینۀ مدیریت معدن را بهبود می بخشد

در پوهنتون دنیا در شهر کابل، ۲۴ تن از کارمندان آن وزارت یک دوره آموزشی حرفه ای هشت ماهه را آغاز کردند که به آنها و وزرات معادن، دانش و توانایی لازم را برای ادارۀ مناسب معادن کشور فراهم خواهد ساخت.

دوره آموزشی مذکور بخشی از یک سلسله فعالیت های کشور آلمان در جهت رشد صنعت معدن افغانستان به شمار می آید. مصارف این دوره آموزشی که بیش از ۵ میلیون افغانی می باشد، کاملاً از جانب آلمان تمویل می گردد.

محترم ابراهیم اظهر، معین وزارت معادن و پترولیم در مراسمی که به مناسبت آغاز دوره آموزشی مدیریت معدن برپا شده بود، از امیدهای وزارت در مورد شرکت کنندگان گفت و از آنها تقاضا کرد تا هدف های تعیین شده برای دوره آموزشی را تحقق بخشند. وی اظهار داشت: «من اطمینان دارم که کارمندان ما تمام نیروی خویش را برای فراگیری دانش جدید، به کار خواهند بست. ما نیاز داریم تا ذخایر زیرزمینی خویش را به مفیدترین شکل ممکن برای افغانستان و برای یک آینده بهتر در کشورمان اداره کنیم. برگزاری چنین دوره های آموزشی، دانش اساسی و مهارت های ابتدایی را برای کارمندان ما فراهم می نمایند، تا ایشان هم بتوانند وظایف شان را بهتر و موثرتر از پیش به انجام برسانند.»

موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی، شامل رهبری، ادارۀ کارمندان، برنامه ریزی و تصمیم گیری استراتیژیک برمبنای شیوه های جدید می باشد. از همچنین ایشان در زمینۀ تهیه و ترتیب برنامه تجاری، برنامه ریزی مالی، تهیۀ پیشنهاد و نگارش گزارش های مختلف آموزش خواهند دید.

هدف از برنامۀ رشد حکومت داری در بخش معدن، که از جانب وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) تمویل می شود، عبارت از توانمندساختن وزارت معادن و پترولیم افغانستان در جهت انجام مؤثرتر نقش نظارتی آن می باشد. هدف عمده این برنامه، بهبود مدیریت در بخش معدن، توسط فعالیت های یک نهاد شفاف و توانای دست اندرکار امور معدن می باشد. یکی از شاخص های مهم در این میان، ارتقای توانایی ها و مهارت های کارمندان وزارت معادن و پترولیم است. این دوره آموزشی برای ۲۴ تن از کارمندان آن وزارت می تواند، توانایی آن وزارت در زمینۀ نظارت بر بخش معدن کشور را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*