English | دری

وزارت مخابرات برای 11 تن از برنده گان برنامه (دیوه) جوایز اهدا کرد

وزارت مخابرات برای 11 تن از برنده گان برنامه (دیوه) جوایز اهدا کرد

مسوولین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستاMCITن برای یازده تن از جوانان برنده جوایز اهدا میکند.

این جوانان که برنده برنامه فناوری معلوماتی زیر نام (دیوه) گردیده اند از سوی این وزارت مورد ستایش قرار گرفته و برای آنان جوایز نیز اهدا گردیده است.

منابع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری، گفت: هدف از راه اندازی این برنامه رشد فناوری معلوماتی و به کار انداختن جوانان در بخش های تکنالوژی معلوماتی و مخابرات میباشد.

امیرزی سنگین وزیر مخابرات تکنالوژی معلوماتی کشور در یک نشست با رسانه ها در کابل گفت: توسط این برنامه آزمایشی فعالیت و تجارب عملی یازده تن از جوانان را در عرصه فناوری ارزیابی نموده و جهت تلاش های این جوانان برای آنان جوایز را اهدا کرده است.

آنعده جوانان که در این برنامه برنده اعلان شده اند میگویند، آنان در کوشش می نمایند که در بخش های فناوری و مخابرات خلاقیت های را بیشتر را از خود نشان بدهند و برنامه های کاری جدید شان را برای شهروندان کشور ارایه نمایند.

وزارت مخابرات کشور ادعاد دارد که آنان توانسته با استفاده از برنامه آزمایشی (دیوه) و یاری تعداد از جوانان با این وزارت مشکلات تکنالوژی معلوماتی نزدیک به 9 وزارت خانه کشور را حل نماید.

آقای سنگین:” ما می خواهیم که به جوانان کشور یک راه تشویقی را فراهم کنیم، تا جوانان ما بتوانند با استفاده از فناوری معلوماتی راه های حل را برای حکومت و مردم ما آماده بسازد. این اولین قدم است، اما برای ما امیدواری می بخشد در همین مرحله نخست 11 جوان برنده داریم و این باعث امیدواری ما شده است که در آینده صد ها جوانی را داشته باشیم که در بخش تکنالوژی معلوماتی کشور نو آوری های داشته باشند.”

برنامه (دیوه) سال گذشته از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور برای جوانان راه اندازی گریده که جوانان میتوانند از طریق این برنامه طرح و نظریات شان را دربخش های تکنالوژی و انکشاف آن در کشور با وزارت مخابرات شریک سازد.

منابع میگویند که در این برنامه 40 تن از جوانان اشتراک کرده بود که از میان آنان 11 تن توانست که در این برنامه راه یابد.

مسوولین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومات افغانستان هزینه این برنامه را یک میلیون دالر امریکایی عنوان می نماید که ازطرف بانک جهانی پرداخته میشود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
ICTIT

مقالات مرتبط

سیستم سیگتاس درمستوفیت ولایت قندهار معرفی گردید

به سلسله تطبیق سیستم سیگتاس درادارات مالیاتی ریاست عمومی عواید به تاریخ 19 جوزا سال   1394مستوفیت ولایت قندهار نیز از

لیلام هژده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ بیست هژده دالر امریکایی را در داوطلبی امروز چهار

افزایش 45 درصدی درمحصولات پیاز ولایت فراه

محصولات پیاز درولایت فراه امسال رشد چشمگیری داشته است. مسوولان ریاست زراعت این ولایت میگویند دهقانان درسال جاری 5500 تن

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*