English | دری

وزارت صحت عامه ادعای نهاد بازرسی سیگار را رد کرد

وزارت صحت عامه ادعای نهاد بازرسی سیگار را رد کرد

داکترثریا دلیل به روز شنبه در یک نشست خبری، ادعای نهاد بازرسی سیگار را در رابطه به وجود فساد در اداره وزارت صحت عامه رد کرد.Dr. Soraya Dalil

وزیر صحت عامه پس از آن در یک نشست خبری ظاهر شد که روز گذشته اداره خاص نظارتی امریکا (سیگار) از موجودیت فساد گسترده در دستگاه وزارت صحت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود و ادعا کرده بود که ده ها میلیون کمک امریکا درین وزارت حیف و میل شده است.

درگزارش که از سوی سیگار به نشر رسیده آمده است که از 190 میلیون دالر کمکهای امریکا در بخش صحی، تنها از چگونگی مصرف 127 میلیون دالر اسناد و مدارک موجود است و 63 میلیون دالر دیگر مفقود است.

اما وزارت صحت عامه با رد این ادعا میگوید که پول کمکهای ایالات متحده امریکا فقط از سوی نهادهای کمک کننده به مصرف رسیده است و وزارت صحت در چگونگی مصرف آن هیچ نقش نداشته است.

وزیر صحت عامه همچنان گفت که او و همکارانش به دولت ایالات متحده امریکا اطمنان میدهد که پول مالیه دهنده گان امریکا که از سوی آنکشور به سکتور صحت افغانستان کمک شده بود به نهایت امانت داری و شفافیت به مصرف رسیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*