English | دری

وزارت زراعت کشور برای تجار و سکتور خصوصی قرضه میدهد

وزارت زراعت کشور برای تجار و سکتور خصوصی قرضه میدهد

MAIL

این مطلب را وزیر زراعت و مالداری کشور در هنگام بازدید از شرکت خدمات زراعتی برادران صالحی دایکندی وال ابراز نمود.

محمد آصف ” رحیمی” وزیر زراعت و مالداری کشور میگوید: این وزارت حاضر است تا به اضافه کمک های تخنیکی، قرضه و سهولت های لازم را برای تاجران سکتور های خصوصی که در بخش های زراعت و مالداری سرمایه گذاری نموده است و یا می نمایند فراهم نماید.

آقای رحیمی افزود وزارت زراعت برای تجار و متشبوسین خصوصی که در راستای زراعتی سرمایه گذاری نمایند از بودجه انکشافی وزارت زراعت قرضه های نقدی میدهد.

وی علاوه کرد که صند وق انکشافی این وزارت تا حال بیشتر از 76000000 دالر را برای بیشتر از 20000 تن از دهقانان و تاجران بخش های خصوصی زراعتی در 30 ولایت کشور به طور قرضه داده است که شرکت برادران صالحی یکی از آن شرکت ها میباشد که از این قرضه ها مستفید شده است.

رییس شرکت برادران صالحی در حضور رسانه ها گفت: که شرکت آنان از قرضه های انکشافی زراعتی تا اکنون 56 گیرین هاووس (سبز خانه ) ایجاد نموده و سبزی جات مانند بادنجان رومی، بادرنگ، مرچ را کشت نموده است که در همه فصول سال قابل استفاده میباشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*