English | دری

Breaking News

وزارت اقتصاد دیتابیس نظارت و راپوردهی را در ساحه کندهار فعال می نماید

وزارت اقتصاد دیتابیس نظارت و راپوردهی را در ساحه کندهار فعال می نماید

معین پالیسی و امور تخنیکی وزارت اقتصاد دیتابیس نظارت و راپوردهی را که توسط همکاری های افغان-جرمن تمویل گردیده است، به مقامات ولایات کندهار، هلمند، زابل و ارزگان معرفی نمود.

 در دوره دو روزه آموزشی در حدود 15 تن از کارمندان دولتی استفاده از دیتابیس که معلومات پروژه های انکشافی و نحوه نظارت از پیشرفت آنها در آن درج است، را آموختند.

محمد اسماعیل رحیمی معین پالیسی و امور تخنیکی وزارت اقتصاد گفت:”این دیتابیس جدید کمک خواهد کرد تا از یکطرف تمام گزارشات پروژه های انکشافی در داخل یک سیستم واحد در وزارت اقتصاد ذخیره و نگهداری گردیده و از طرف دیگر با ایجاد یک فورم واحد گزارشدهی از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی در کشور، کار سایر نهادهای بودجوی را آسان و ساده خواهد ساخت”.

مسوولین در مرکز و ولایات میتوانند برای تصمیم گیری و انکشاف پالیسی ازین دیتابیس استفاده کنند. دیتابیس سیستم نظارت و راپوردهی ولایتی (PMRS) جاگزین سیستم کاغذی شده و شفافیت و حسابدهی پروژه های تطبیقی انکشافی را افزایش میدهد.

در گذشته حصول نمودن چنین راپورها مدت 15 یوم را در بر میگرفت. در آینده این راپور ها بلافاصله بعد از تهیه شدن قابل دسترس قرار می گیرند.

تیم تخنیکی وزارت اقتصاد یک دوره دو روزه آموزشی را برای 15 تن از کارمندان ولایتی اقتصاد کندهار، هلمند، زابل و ارزگان تدویر نمودند. اشتراک کننده استفاده دیتابیس، پیشرفت راپور و اینکه معلومات مشخص را از کجا بیابند، آموختند.

گفتنی است که برنامه نظارت، ارزیابی و ارتباطات (MEC) در افغانستان به نمایندگی وزارت همکاری اقتصادی و انکشاف آلمان(BMZ) توسط  اداره انکشاف بین المللی آلمان (GIZ) GmbH تطبیق میگردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*