English | دری

Breaking News

ورکشاپ یک روزه ترویج فرهنگ بیمه برای کارمندان وزارت معارف تدویر گردید

ورکشاپ یک روزه ترویج فرهنگ بیمه برای کارمندان وزارت معارف تدویر گردید

ریاست امور بیمه وزارت مالیه برای کارمندان وزارت معارف بخاطر رونق دادنی بیمه و آگاهی دهی به ایشان ورکشاپ یک روزه را برگزار نمودند. در این ورکشاپ ریس بیمه وزارت مالیه و کارمندان ریاست بیمه، کارمندان وزارت معارف و نماینده گان شرکت های  بیمه ملی افغان، بیمه افغانستان و بیمه گلوبل اشتراک ورزیده بودند.

هدف از تدویر این ورکشاپ آگاهی دهی به کارمندان وزارت معارف در مورد خدمات، فواید  و نقش بیمه در زنده گی و اقتصاد کشور می باشد.

ریس بیمه وزارت مالیه  عارف حمید در باره مفیدیت وموثریت بیمه صحبت های همه جانبه نموده گفتند: بیمه در زنده گی اجتماعی انسان ها و اقتصاد کشور رول عمده دارد و اکثریت کشور های مترقی جهان از خدمات بیمه مستفید می شوند وایشان افزودند: که تمام ادارات تجارتی خصوصی، شرکت ها، فابریکه ها و موسسات مکلف هستند که بیمه شوند و دیگر اتباع کشور میتوانند بطور داوطلبانه از خدمات مفید بیمه بهره مند گردند.

متعاقباً معین اداری وزارت معارف سید حمیدالله گفت: مراکز آموزشی خصوصی عضویت بیمه افغانستان را حاصل نموده اند و وزارت معارف سعی دارد تا بتواند دیگر مراکز این وزارت را نیز شامل این سیستم سازد.

بیمه به معنی قرارداد میان دو شخص است که در اقتصاد و زنده گی اجتماعی یک کشور تاثیرات مثبت رابه ارمغان می آ ورد.

در اخیر نمایندگان شرکت های بیمه خصوصی و دولتی در مورد خدمات و فعالیت های شان معلومات ارایه نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*