English | دری

Breaking News

تدویر ورکشاپ در مورد اجرای بودجه برای واحد های بودجوی دولت

تدویر ورکشاپ در مورد اجرای بودجه برای واحد های بودجوی دولت

ریاست عمومی بودجه برای سهولت آفرینی در اجرای بودجه و بعضی تغیرات در تطبیق بودجه، ورکشاپ دو روزه را به تاریخ 20 و 21 جدی 1393 در هوتل انترکانتنینتال دائر نمود.

در این ورکشاپ رییس عمومی بودجه ضیاءالرحمن حلیمی، مسئولین سکتور های مختلف بودجه و مسئولین واحد های بودجوی، مالی و حسابی اشتراک داشتن.رییس عممومی بودجه با اظهار سپاس از اشتراک کننده گان در بارۀ بودجۀ سال 1394 معلومات داده؛ در مورد کمیته های داخلی بودجه، اجراء تخصیصات، تطبیق بودجه، آماده ساختن پلان های مالی و در مورد بودجه ولایتی معلومات داد.

وی از مسئولین مالی و حسابی خواست که پلانهای مالی خود را همراه با سند ملی بودجه عیار سازند و هر اقدام شان در روشنائی با بودجۀ ملی باشند.

 

بعداٌ کارمندان ریاست عمومی بودجه در مورد تجارب حاصله از بودجه سال قبل، تطبیق تغییرات در بودجه 1394،اضافه کاری، معاشات و بخشی تهیه و تدارکات پریزینتیشن های خود را ارائه نمودند.

در اخیر این ورکشاپ به سوال های اشتراک کننده گان از طرف کارمندان ریاست عمومی بودجه پاسخ داده شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*