English | دری

Breaking News

واردات بیش از دو میلیارد دلار محصولات لبنی به کشور

واردات بیش از دو میلیارد دلار محصولات لبنی به کشور

اسد الله ضمیر؛ وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در کنفرانس ملی انکشاف مالداری می گوید که در حال حاضر مالداران کشور به سختی کار می کنند و زحمت زیاد می کشند اما بنا بر مشکلات موجود، حاصلی را که به دست می آورند بسیار اندک است.

وی گفت: “هدف اساسی از برگزاری این کنفرانس بحث پیرامون و ضعیت فعلی مالداری ، اهمیت اقتصادی آن و مساعد نمودن زمینه برای طرح و انکشاف پلان استراتیژیک ۵ ساله به منظور رشد و انکشاف سکتور مالداری در افغانستان است تا در نتیجه همین تلاش ها وزارت زراعت بتواند از منابع استفاده موثر نماید، و زیر بناها را تقویت و فعالیتها را هماهنگ سازد.”

وی افزود: ما سالانه به ارزش بیش از دو میلیارد دالر واردات محصولات خارجی درقسمت لبنیات داریم که تمرکز ما برای رشد محصولات حیوانی سبب خواهد شد تا این هزینه بزرگ سالانه به سود افغانستان رقم بخورد و ما از تولیدات کشور خود استفاده نماییم و همچنان اشتراک سکتور خصوصی دراین برنامه و نقش آنان در رشد مالداری مهم و ارزنده است و ما نمیتوانیم بدون اشتراک سکتور خصوصی این مارکیت ملیارد دالری را به سود خود بچرخانیم .

تومیو شچیری رئیس سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد یا  “FAO” گفت: “این کنفرانس زمینه آن را مساعد می سازد تا چارچوب ملی برای انکشاف مالداری در افغانستان ایجاد شود  چرا که این حرکت  زمینه ایجاد اشتغال و تغذیه سالم، کاهش فقر در کشور و… را مساعد می سازد و درکنار آن راه های بهبود زند گی مردم افغانستان را نیز در فراهم می کند.”

قابل ذکر است که  این کنفرانس به همکاری مالی و تخنیکی کمیته هالند برای افغانستان و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحدFAO برای سه روز درکابل برگزار شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*