هند یک میلیون دالر به جمعیت هلال احمر افغانستان کمک می کند

by Abdullah Atayi | April 3, 2016 4:13 AM

کشور هند تعهد نموده است که سالانه مبلغ یک میلون دالر را در مدت پنج سال که از سال 2015/2016 آغاز شده است، برای تداوی اطفال مصاب به بیماری قلبی مادرزادی در افغانستان کمک نماید.

بخش اول این کمک به مبلغ یک میلیون دالر در ماه اگست سال 2015 اهدا گردید که از طریق آن 214 کودک افغان بین سنین چهار ماه و نوزده سال در کشور هند تداوی گردیدند.

به علاوه آن، کشور هند به انستیتیوت اندیرا گاندی مقیم کابل نیز کمک های مالی و تخمیکی نموده و برای صحت و سلامتی اطفال در کشور همیشه کمک هایش را ادامه می دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%87%d9%86%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%81/