English | دری

همکاری 2.5 میلیون پوندی بریتانیا به وزارت داخله افغانستان

همکاری 2.5 میلیون پوندی بریتانیا به وزارت داخله افغانستان

اداره انکشاف بین المللی بریتانیا میگویند، این اداره به ارزش 2.5 میلیون پوند به وزارت داخله افغانستان کمک می نماید.Afghan-female

این کمک ها به منظور ارتقای ظرفیت پولیس، جذب و استخدام پولیس زن در چوکات پولیس ملی، و در راستای ترقی فعالیت های این وزارت خانه همکاری شده است تا به مصرف برسد.

مارک مالولو رییس اداره انکشاف بین المللی بریتانیا گفت: این همکاری مالی نمونه از حمایت و پشتیبانی حکومت بریتانیا از افغانستان جهت بیشرفت افغان ها و همکاری این کشوردر دراز مدت به افغانستان میباشد.

آقای مالولو گفت کمک های این اداره در روز سه شنبه به وزارت امور داخله افغانستان صورت گرفته است و تعهد نمود که بریتانیا در سال های آینده نیز از افغانستان و پولیس افغان حمایت خواهد کرد و این همکاری ادامه خواهند داشت.

کمک های صورت گرفته به وزارت داخله افغانستان از سوی بریتانیا دارای دوبخش میباشد که در بخش اول شامل ساختن پالیسی ها، ارتقای ظرفیت و پیش گیری از خشونت علیه زنان میباشد. و بخش دیگر آن به وزارت داخله توان میبخشد که زنان را در راستای پولیس استخدام نماید و آنان را به گونه پولیس فعال نگهداری نمایند.

توافقنامه یی همکاری میان وزارت داخله افغانستان و اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در سال 2011 میلادی عقد شد که بر بنیاد آن سالانه اداره انکشاف بین المللی بریتانیا یک مقدار بودجه را جهت ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت داخله و پولیس به این وزارت میدهد.

طبق این توافق اداره انکشاف بین المللی بریتانیا تا سال 2015 میلادی به هزینه 2.65 میلیون پوند به وزارت داخله افغانستان کمک می نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*