English | دری

Breaking News

همکاری در عرصۀ آموزش معادن میان افغانستان، ایران و آلمان

همکاری در عرصۀ آموزش معادن میان افغانستان، ایران و آلمان

برای ارتقای همکاری در عرصۀ معادن، میان ایران، افغانستان و آلمان تفاهم نامه ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، وزارت تحصیلات عالی افغانستان و برنامۀ تحصیلات اکادمیک معادن در افغانستان که از جانب آلمان تمویل می شود، به امضا رسید.

محمدرضا بهرامی، سفیر ایران در افغانستان در جریان مراسم امضای سند مذکور گفت: “ما از امضای این یادداشت تفاهم که همکاریهای دانشگاهی سه جانبه ما برای توسعه یک برنامه آموزش در زمینه معدن در افغانستان با همکاری دانشگاههای ایران را تقویت خواهد بخشید، بسیار خوشحالیم. از نظر ما موضوع دیگری که اهمیت دارد رویکرد مثبت کشورهایی از منطقه و فرای منطقه است که در این یادداشت تفاهم ظرفیتهای خود را برای منافع افغانستان همسو میکنند که البته نهایتاً همزمان به نفع همه منطقه خواهد بود. ما امیدواریم که بتوانیم به این روح همکاری در حوزه های دیگر نیز تکیه کنیم.”

حرفه چیان معادن قادرخواهند بود در یک گسترۀ وسیعی از تمرینات عملی مانند کورس نقشه کشی در ماه مارچ ۲۰۱۶ به همکاری اداره سروی زمینشناسی ایران و نیز یکسلسله آموزشهای تخنیکی در همکاری با دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر اشتراک ورزند. این به دانش آموزان افغانی فرصت خواهد داد تا تمرینات عملی شانرا در یک محیط مصئون ایکه از لحاظ زمین شناسی با افغانستان خیلی شباهت دارد انجام دهند.

مارکوس پوتسیل گفت: “تطبیق همکاری سه جانبه در عرصۀ آموزش یک عامل خیلی ثبات ساز برای منطقه می باشد”.

ادارۀ تحصیلات اکادمیک معادن افغانستان پوهنتونهای پارتنر بخصوص پوهنتون پولیتخنیک کابل، پوهنتون کابل و پوهنتون بلخ را در زمینۀ عصری سازی برنامه های موجود تحصیلی در همکاری با نهادهای پارتنر آلمان و ایران کمک می کند. ادارۀ مذکور سعی زیاد بخرچ می دهد که آموزش عملی و نیز تبادلۀ اکادمیک را در سطح ملی و بین المللی از طریق برنامه های سکالرشیپ، شبکه سازیها و تمرینات عملی در داخل و خارج رشد دهد.

این فعالیتها به ارتقای مهارتهای جوانان افغان و بهبود دورنماهای اشتغال آنها کمک می کند. این پیش شرط نیل به هدف بزرگتر مبنی بر استفاده از امکانات سکتور معادن افغانستان بخاطر انکشاف اقتصادی این کشور بشمار می آید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*