همایش تجارت موبایل در افغانستان، برندگان نخستین مسابقه طراحی برنامه برای موبایل را اعلام کرد

by Wadsam | October 30, 2014 6:32 AM

برندگان نخستین مسابقه طراحی برنامه برای تلفون همراه، در همایش «تجارت موبایل در افغانستان» به روز پنج شنبه اعلام شدند. این همایش که روز شنبه 10 عقرب، با موضوع بازار کسب و کار پیگیری خواهد گردید، توسط پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل در همکاری با پوهنحی کمپیوتر ساینس و پوهنحی هنرهای زیبا و حمایت مالی دولت آلمان، برگزار شده است.141029_Afghan_Mobile_Business_KBL[1]

جایزه نخست مسابقه، به زینب صافی به خاطر ایده ساختن برنامه حج که به کاربران کمک می کند تا مسیرشان را در اطراف مکه معظمه و محل های مهم آن پیدا کنند، اهدا شد. منیب الله منیب، جایزه دوم مسابقه را به سبب طرح یک برنامه که مقدار مواد مورد نیاز و هزینه های تخمینی را برای پروژه های ساختمانی محاسبه می نماید، دریافت کرد. جایزه سوم به محمد زکی عسکری و برنامه کمکی اش در یادگیری درس ها توسط محصلان و شاگردان، اهدا گردید. در مجموع 100 محصل از رشته های مختلف تحصیلی در این رقابت شرکت کرده بودند.

همایش سه روزة تجارت موبایل در افغانستان که با کمک مالی دولت آلمان برپا شده است، نخستین رویداد در نوع خویش در افغانستان به شمار می رود. در مراسم افتتاحیه این همایش که دیروز 6 عقرب برگزار شد، کریستین هندریک هویزرمن، رایزن اقتصادی سفارت آلمان در کابل طی سخنرانی اش گفت: «ما امیدواریم تا این همایش بتواند ظرفیت های بالقوه اقتصادی خفته در پوهنتون های افغانستان را شکوفا کند. این پروژه در نتیجه تلاش های مشترک نهادهای علمی و اقتصادی شکل گرفته و جوانان پویا، خلاق و نخبه کشور را با شرکت های تجاری موبایل گرد هم آورده است. آرزومندیم تا «مسابقه طراحی برنامه برای تلفون همراه» و نیز «بازار کسب و کار» که بخش های «همایش تجارت موبایل در افغانستان» را شکل می دهند، بتوانند چشم اندازهای تازه و روشنی را در برابر جوانان افغان و اقتصاد افغانستان بگشایند.»

زینب صافی، برنده جایزه نخست که محصل سال دوم ادبیات انگلیسی در پوهنتون کابل است، درباره مسابقه گفت: «برگزاری این رقابت، یک ابتکار بزرگ بود و من توانستم یک ایده خارج از حیطه تحصیلی ام ارائه کنم.» وی افزود: «برنامه حج برای موبایل، می تواند مورد استفاده هر کسی قرار بگیرد. این برنامه می تواند به حاجیان کمک کند تا بدون نیاز به یک راهنما، معلومات کافی را بدست آورند و فرایض دینی شان را انجام دهند.»

پس از مراسم اهدای جوایز، برندگان توانستند تا در مورد طرح های شان با مراکز علمی، متخصصان صنعتی، محصلان دیگر، نهادهای استخدام کننده، نمایندگان دولتی و صاحبان شرکت ها، به گفتگو بپردازند. «تجارت موبایل در افغانستان» که شش عقرب با گردهمایی و سخنرانی کارشناسان افتتاح شد، در سه روز دنبال می شود. پس از روز دوم که به اهدای جوایز اختصاص داشت، در آخرین روز، شرکت های عمده فعال در عرصه مخابرات در «بازار کسب و کار» که دهم عقرب برپا می گردد، حاضر می شوند. بدین ترتیب محصلان و جوانان مستعد این فرصت را خواهند داشت تا با ایشان دیدار و تبادل نظر کنند، به گفتگو بنشینند و با نهادهای استخدام کننده، آشنا شوند.

مسابقه طراحی برنامه برای موبایل، به روی تمام محصلان و جوانان از تمام رشته های تحصیلی باز بود. شرکت کنندگان فقط ایده کلی خویش برای ایجاد یک برنامه موبایل را به «مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل» به طور مختصر ارائه کرده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/141029_Afghan_Mobile_Business_KBL.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af/