نگرانى دهاقین ولایت بادغیس از نبود بازار فروش و سردخانه ها

by Wadsam | August 26, 2019 4:49 AM

دهاقین در ولایت بادغیس از نبود سردخانه های مجهز ‌و بازار فروش در این فصل حاصل خربوزه نگران اند و از حکومت میخواهند برای رفع این مشکل اقدامات لازم صورت بگیرد.

این در حالیست که امسال حاصلات خربوزه در‌ ‌ولایت بادغیس افزایش چشمگیر داشته است که علت عمده آن نبود آفات طبیعی و خشکسالی می‌باشد.

گفتنی است که امسال در بیش از ۳۲ هکتار زمین در ولایت بادغیس خربوزه و تربوز کشت شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%89-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%82%db%8c%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%ba%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/