English | دری

نمایشگاه بین المللی زراعت در کابل از30 اکتوبر الی 1 نوامبر سال2013

نمایشگاه بین المللی زراعت در کابل از30 اکتوبر الی 1 نوامبر سال2013

20131030_PM_BAP_AGFAIRبه حمایت ادراۀ همکاری انکشافی افغان-آلمان نمایشگاه بین المللی زراعت انواع مختلف محصولات و خدمات جدید را برای سکتور زراعت در برابر بیش 50000 بازدیدکننده به نمایش می گذارد. در این نمایشگاه تکنولوژیهای جدید کمک به انکشاف زراعت به مشاهده خواهد رسید و در عین حال در نظر است که امسال نیز یک هیئتی از ریاستهای زراعت، آبیاری ومالداری ولایات کشور نیز در آن اشتراک نماید.

روز 30اکتوبر سال2013 تاریخ آغاز این نمایشگاه بین المللی در کابل خواهد بود که توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گشایش یافت.

نمایشگاه اگفیر بزرگترین نمایشگاه محصولات زراعتی و صنعتی افغانستان به شمار می آید که در آن توریدکنندگان، عرضه کنندگان، تولید کنندگان و موسسات عرضۀ خدمات محصولات و خدمات خویش را در بیش از 200 ستند در داخل نمایشگاه به نمایش می گذارند. انتظار می رود که بیش از 50000 تن بازدیدکننده به این نمایشگاه مراجعه نموده این محصولات را به چشم سر تماشا خواهند کرد و همچنان دربارۀ فرصتها و امکانات بازار و تکنولوژی جدید زراعتی معلومات بیشتر کسب نموده و تماسهای جدیدی را بوجودخواهند آورد. این نمایشگاه یک فرصت و محل خوبی برای افزایش مناسبات میان مولدین محلی زراعتی، پرچونفروشها و تجاران داخلی و بین المللی نیز به شمار می آید.

ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) در همکاری و هماهنگی نزدیک با ریاست انکشاف سکتور خصوصی وزارت
زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از ایجاد و تطبیق برنامۀ اگفیر بین المللی کابل که مصارف آن به 3570000 )سه میلیون پنجصد و هفتاد هزار( افغانی بالغ می گردد حمایت نموده است.

علاوه بر فراهم ساختن شمار زیادی از غرفه های که در آن محصولات و خدمات به نمایش گذاشته می شود، اگفیر بین المللی کابل به مثابۀ یک مرکز دانش در خدمت انکشاف تجارت زراعتی در کشور نیز می باشد. دهاقین و تجاران داخلی و بین المللی می
توانند در بارۀ تکنولوژیهای جدیدی که در بازار موجود است، فرصتهای فروش محصولات شان و سازمانهای که کمکهای تخنیکی عرضه می کنند، معلومات بیشتر دریافت نمایند .

امسال نیز اگفیر از یک هیت متشکل از بیش از 80 نفر نمایندگان ولایات مختلف کشور، ریاست های زراعت و مالداری ولایات و جامعۀ وسیعتر زراعت و فارمداری ولایات استقبال می نماید. در برنامه اعضای هیئت نمایشهای مرکز دانش، بازدید از بخش
نمایشگاه اگفیر و اشتراک در مراسم گشایش اگفیر شامل می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*