English | دری

Breaking News

مبتکران جوان افغان در جستجوی رفع مشکلات زراعتی کشور

مبتکران جوان افغان در جستجوی رفع مشکلات زراعتی کشور

اولین مسابقۀ زراعتی ملی مبتکران جوان افغانستان به حمایت ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا به منظوردخیل ساختن محصلین افغان در جستجو راه حل برای ضایعات بعد از جمعاوری حاصلات محصولات دارای ارزش بلند، راهاندازی شد. در افغانستان بیش از ثلث از محصولات زارعین قبل از رسیدن ان به مستهلکین ضایع میشود.

محصلین انستیتوت های مسلکی زراعت و وترنری در برنامۀ اموزشی متمرکز ششماهه در مورد تشبثزراعتی، علوم بعد از حاصل برداری، وطرح و ساخت مودلهای تکنالوژیکی اموزش دیدند. بعدًا، محصلین برای مبارزه با ضایعات بعد از حاصلبرداری در یکی از بخشهای سه گانه؛ میوۀ تازه، میوۀ خشک، و مغزیات و مسالۀاشپزی، مودلهای تکنالوژیک خویش را طرح نموده و انکشاف دادند. محصلین مذکور در جریان انکشاف مودلهای تکنالوژیک خویش از مشاوره مربیون مستفید شده و در مورد ارائه مفکوره خویش برای سرمایه گذاران اموزش دریافت نمودند.

در سپتمبر سال روان، بیش از صد تن از محصلین در مسابقات زونی اشتراک نمودند. امروز برترین تیمهای هریکی از زونها که شامل زون کابل، بلخ، ننگرهار، هرات، و قندهار میشود، در مسابقه به سطح ملی که در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی کابل راهاندازی شده است اشتراک خواهند کرد. محصلین سه تیم برتر فرصت کاراموزی در تشبثات زراعتی و جوایز نقدی را بدست خواهند اورند.

رئیس ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا در افغانستان اقای پیتر ناتیالو در مورد گفت: «ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا افتخار دارد که از مبتکرین جوان افغان که در عرصه زراعت فعالیت دارند حمایت میکند و به انها اسباب فراهم میکند تا در ایجاد راه حلهای مبتکرانه که زندگی زارعین افغان را بهبود میبخشد، سهیم باشند».

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
افغانستانزراعت افغانستان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*