نقشه نقاط آسیب پذیر بدخشان در برابر حوادث طبیعی آماده شد

by Wadsam | December 9, 2014 8:29 AM

دفتر والی بدخشان، از یک نقشه که نقاط آسیب پذیر تمام 28 ولسوالی آن ولایت را مشخص می کند، رسما رونمایی کرد. این نقشه نشان می دهد که باشندگان کدام مناطق در معرض بیشترین خطر سیل، لغزش و رانش زمین قرار دارند. تهیه این نقشه منحصربفرد که توصیه ها برای اقدامات پیشگیرانه نیز در آن گنجانده شده، 72 میلیون افغانی هزینه دربرداشته که توسط دولت آلمان تمویل شده است. برای آماده سازی نقشه یادشده، مشاوران بین المللی، دفتر والی بدخشان، کارشناسان اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و ریاست احیا و انکشاف دهات، مشترکا با هم کار کرده اند. این پروژه پس از آن روی دست گرفته شد که امسال منطقه آب باریک ولایت بدخشان، دچار لغزش زمین گردید.

در محفل رونمایی از این نقشه که در شهر فیض آباد، مرکز بدخشان، برپا شد، دکتور گل محمد بیدار، معاون والی آن ولایت گفت: «پس از لغزش فاجعه بار زمین در قریه آب باریک ولسوالی ارگو، دفتر ولایت بدخشان تصمیم گرفت تا روی فعالیت های پیشگیرانه تمرکز بیشتری کند. ما می توانیم به راحتی از طریق برگزاری دوره های آموزشی هدفمند و برخی اقدامات کم هزینه زیربنایی، سطح آگاهی مردم را بالا ببریم و بدین ترتیب، جان همشهریان عزیزمان را حفظ کنیم.»

همچنین دکتور فرانک پل، کمیشنر توسعه ای وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان، به نمایندگی از آن وزارت طی سخنانی در این مراسم گفت: «آلمان به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای افغانستان، متعهد به حمایت مالی و فنی دفتر والی بدخشان برای روی دست گرفتن چنین اقدامات پیشگیرانه است. و ما امیدواریم این پروژه به کاهش آسیب های حوادث طبیعی در آینده کمک کند.»

ادارات ولایتی مانند دفاتر ولسوالی ها و دیگر نهادهای محلی و نیز ریاست ها، اکنون در هماهنگی نزدیک تری با دفتر والی، اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و ریاست احیا و انکشاف دهات کار می کنند، تا اقدامات پیشگیرانه را بهتر برای مردم معرفی کنند. نخستین مرحله از برنامه پیشگیری از آسیب های حوادث طبیعی، در ولسوالی های کوف آب، خوهان، شهر بزرگ و شوکی اجرا خواهد شد.

«برنامه پیشگیری از آسیب های حوادث طبیعی در بدخشان» که توسط
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH تطبیق می شود، دفتر ولایت بدخشان، اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و ریاست احیا و انکشاف دهات را در شناسایی و یاری رسانی به چهار ولسوالی در معرض خطر، حمایت می کند. مطالعات جدید بر پایه نقشه های موجود که در سال 2013 با کمک کشور آلمان طراحی شده اند، استوار می باشد و برجسته سازی تهدیدهای واقعی که از حوادث طبیعی برمی خیزند و نیز آسیب پذیری های اجتماعی را شامل می گردد.

بر اساس نتایج پژوهش های در حال اجرا، این پروژه در نهایت شوراهای انکشاف محل را در برنامه ریزی و عملی ساختن اقدامات مناسب برای پیشگیری از آسیب های حوادث طبیعی، مسئولیت می دهد و حمایت می نماید. این پروژه با استفاده از کمک های مالی و فنی بین المللی، تا پایان سال 2015، تطبیق خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%a7/