نصب دستگاه زلزله سنج در بدخشان از سوی اداره جیوساینس امریکا

by Kamaluddin Koshan | October 24, 2013 10:13 AM

ssr1[1]در فیض آباد بدخشان نخستین دستگاه زلزله سنج نصب میشود، این دستگاه که از سوی اداره جیو ساینس ایالات متحده امریکا ایجاد و نصب میشود بالغ بر 100 هزار دالر امریکایی هزینه دارد که از سوی اداره جیو ساینس ایالات متحده پرداخته میشود.

محمد اکبر، رییس اداره معادن بدخشان به رسانه گفت: به منظور نصب این دستگاه آنان یک تپه بلند را در فراز فیض آباد انتخاب نموده اند که کار مونتاژ این دستگاه ادامه دارد و به مبلغ 500 هزار افغانی ازبودجه وزارت معادن به مساحت یک جریب زمین را درآنجا بخاطر ایجاد این زلزله سنج خریداری نموده است.

وی افزود، دستگاه نامبرده زلزله های یکصد سال گذشته را نیز که در این مناطق رخداده است زیر مطالعه قرار داده و پروژه های که در خطر تهدید زلزله قرار دارد ارزیابی می نماید و 6 ثانیه قبل از وقوع زلزله اطلاع رسانی می نماید.

به گفته منبع دستگاه زلزله سنج ساحات پهناور را زیر پوشش قرار میدهد که شامل قسمت از کشور چین، چترال پاکستان و از کشور تاجکستان تا ولایت بغلان افغانستان زیر پوشش آن قرار دارد.

انجینیر امیرجان که یکی از مسوولین کار در این پروژه میباشد میگوید: کار نصب این دستگاه از اول میزان آغاز و تا حال 80 درصد پیشرفت نموده است در مدت یک و نیم ماه دیگر تکمیل خواهد شد.

گفته میشود که نصب این دستگاه در امورات ساخت بلند منزل ها، منازل رهایشی و دیگر پروژه های عام المنفعه یک گام موثر شمرده میشود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/ssr1.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%af/