English | دری

Breaking News

نشست گروه کاری زیر بناهای کشور در وزارت معادن و پطرولیم تدویر یافت

نشست گروه کاری زیر بناهای کشور در وزارت معادن و پطرولیم تدویر یافت

جلسه گروه کاری برای طرح پلان زیر بنا های کشوربه ریاست محترم میر احمد جاوید سادات معین پالیسی و سرپرست وزارت معادن و پطرولیم  با حضورداشت محترم سلیم خان کندزی معین و سرپرست وزارت زراعت و مالداری،  محترم انجنیر حامد جلیل معین اداری و سرپرست وزارت انکشاف شهری،  نمایندگان با صلاحیت وزارت مالیه،  فواید عامه و تجارت در دفتر وزیر معادن و پطرولیم تشکیل جلسه دادند.

محترم میراحمد جاوید سادات معین پالیسی و سرپرست وزارت معادن و پطرولیم ضمن خوش آمدید اشتراک کننده گان  در رابطه به اهمیت این نشست به حاضرین توضیح داده و پیشرفت های ادارات را از همکاری شان در طرح ابتدایی این پلان تقدیر نمود.

بعدآ محترم جهانگیر گبرمشاور پالیسی وزارت معادن و پطرولیم پرزینتیشن خویش را در مورد طرح ابتدایی این پلان و مراحل طی شده این پلان و اینکه ادارات محترم زیربط تا چه حد میتوانند معلومات خویش را در رابطه به بهبود این پلان ارایه بدارند ارایه نمود.

جلسه با گفتگو ها و ارایه ای طرح های مشخص از جانب وزارت های محترم زراعت و مالداری، انکشاف شهری، ادارهء خط آهن وزارت فواید عامه، و همچنان نمایندگان وزارت های محترم مالیه و تجارت دوام پیدا کرد و فیصله بر آن شد که نمایندگان وزارت های سکتوری مواد هرچه بیشتر شان را در غنی شدن مسووده این پلان به گروه ارایه بدارند.

طرح پلان  5 ساله زیربنا های افغانستان  طی سفر جلالتمآب رئیس جمهور کشور به جمهوری چین توافق صورت گرفته است، که کشور دوست چین با استفاده از تجارب موفق که درین راستا تا هنوز داشته است، کشور افغانستان را در طرح این پلان نیز همکاری خواهد نمود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*