English | دری

چهارمین نشست گروه تخنیکی تدبیر اعتماد سازی تجارت و فرصت های سرمایه گذاری میان کشورهای قلب آسیا، در هندوستان برگزار گردید

چهارمین نشست گروه تخنیکی تدبیر اعتماد سازی تجارت و فرصت های سرمایه گذاری میان کشورهای قلب آسیا، در هندوستان برگزار گردید

new_delhi_1_640چهارمین نشست گروه تخنیکی تدبیر اعتماد سازی تجارت و فرصت های سرمایه گذاری میان کشورهای قلب آسیا، کشور های حامی و سازمان های منطقه یی و بین المللی پروسه استانبول- قلب آسیا،‌ در دهلی جدید دایر شد.

در این مجلس مقامات و نماینده های کشور های جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری هند، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراتیف روسیه، جمهوری ترکیه، جمهوری ترکمنستان، آسترالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، جرمنی، کشور شاهی بریتانیا، ایالات متحده امریکا، دفتر ملل متحد و دفتر بنیاد آسیا اشتراک ورزیده بودند.
جمهوری هند از فعالیت های که در سال گذشته اجرا گردیده بود یاد آوری نموده و از پروژه های تکمیل شده مثل جلسات مشورتی تدبیر اعتماد سازی تجارت و فرصت های سرمایه گذاری، کنفرانس بین المللی تجارت با افغانستان و برنامه ارتقای ظرفیت برای کارمندان اتاق های تجارت افغانستان یاد آوری نمود.

جمهوری هند پروژه تاپی و بندر چابهار را برای تجارت و سرمایه گذاری در منطقه و همکاری های منطقه یی مهم عنوان نمود. همچنان جانب افغانستان و هند از تمام اشتراک کننده گان این جلسه تقاضا نمودند تا فعالیت های شان را که در چارچوب این تدبیر عملی نموده و یا می نمایند شامل متریکس (جدول فعالیت ها) که قبلاً برای تمام کشور های ارسال گردیده است، درج نموده، گزارش دهند.
در جلسهء مزبور، فعالیت های پیشنهادی برای سال آینده از جانب کشور هند که مسئوولیت رهبری این تدبیر را در پروسه استانبول- قلب آسیا دارد ارائه گردید.

برنامه های پیشنهادی از جانب جمهوری هند برای اجرا در سال آینده شامل، ایجاد شبکه اطلاعاتی تجاری، جلسات مشورتی تدبیر اعتماد سازی تجارت و فرصت های سرمایه گذاری، کنفرانس بین المللی تجارت با افغانستان، تسهیل گمرکات افغانستان با کشور های منطقه، نمایشگاه تجارتی، برنامه های ارتقای ظرفیت و انکشاف تجارت میان زنان تجارت پیشه در افغانستان می شد.
کشور های عضو و همکاران بین المللی در بخش های تجارت و سرمایه گذاری در منطقه، میان افغانستان و کشورهای همسایه و سهولت هایی که باید ایجاد گردند، صحبت کرده از اقدامات و پیشنهادات جمهوری هند درین راستا قدردانی نمودند.

اشتراک کننده گان اجرای فعالیت ها در چارچوب تدبیر اعتماد سازی تجارت و فرصت های سرمایه گذاری را برای همکاری های بیشتر منطقه یی مهم عنوان نموده و روی نقش افغانستان درین راستا تأکید نمودند.
گفتنی است که پروسه استانبول- قلب آسیا در نوامبر ۲۰۱۱ طرح و در جون ۲۰۱۲ طی اعلامیه ای، ۶ تدبیر اعتماد سازی برای همگرایی، مشورت های سیاسی و همکاری با سازمان های بین المللی و منطقه یی در ساحات مبارزه با تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، مدیریت حوادث طبیعی، تعلیم و تربیه، تجارت و سرمایه گذاری و زیربناهای منطقه یی را به اتفاق آرا انتخاب نمودند که هر یک از کشورهای قلب آسیا رهبری یکی از این تدابیر را بدوش دارند.

قرار است جلسه کارمندان ارشد پروسه استانبول- قلب آسیا در اواخر ماه جون یا اوایل ماه جولای سال جاری در شهر بیجینگ، جمهوری مردم چین دایر گردد. ریاست همکاری های منطقه یی وزارت امور خارجه ج. ا. ا. مسئوولیت انسجام و برنامه ریزی پروسه استانبول- قلب آسیا و تدابیر اعتمادسازی آنرا به عهده دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*