English | دری

Breaking News

نشر نخستین کتاب های درسی برای آموزش کارمندان دولت

نشر نخستین کتاب های درسی برای آموزش کارمندان دولت

انستیتوت خدمات ملکی افغانستان، دو کتاب جدید را به منظور آموزش کارمندان دولت در قالب برنامه های آموزشی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سراسر کشور، ، نشر کرد که این کتاب ها را به عنوان بخشی از نصاب درسی خویش، برای بیش از 2500 محصل در پوهنتون های بلخ، هرات، کابل، قندهار و ننگرهار، تدریس خواهند نمود.

سفیر آلمان در افغانستان، مارکوس پوتسل گفت: “زمانی که نهادهای دولتی به خوبی کار می کنند، می توانند نقش موثری در تقویت احساس امنیت شهروندان و در مجموع، اعتماد به دولت، ایفا نمایند. این کتاب های جدید – که در افغانستان و برای کارکنان آینده افغانستان نشر شده اند – سهم مهمی در ارایه دوره های آموزشی باکیفیت برای کارکنان جدیدالشمول نهادهای دولتی خواهند داشت.”

وی افزود: “در کنار آموزش درست، معاش مناسب نیز دارای اهمیت است، تا کارمندان ادارات دولتی وظایف شان را در خدمات رسانی به مردم، انجام دهند. من مطمئنم، محصلان امروز اداره عامه – کارمندان آینده – در یافتن وظیفه دچار مشکل نخواهند شد؛ با توجه به این که نزدیک به 61000 پست در نهادهای دولتی هنوز هم خالی می باشند.”

این کتاب ها، با حمایت برنامه “تقویت اداره عامه” دولت آلمان منتشر شدند. اخیرا این برنامه، برای تمام 442 محصل فارغ التحصیل از فاکولته های اداره عامه، فرصت کارآموزی در اداره های دولتی را فراهم نمود.

دکتور فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی نیز گفت: “تنها با گذشت سه سال از افتتاح فاکولته های اداره عامه در پوهنتون های بلخ، هرات، کابل، قندهار و ننگرهار توسط وزارت تحصیلات عالی، ما شاهد آن هستیم که استادان این رشته، تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اند. سال گذشته، افغانستان نخستین کنفرانس «ایجاد اداره عامه سالم برای افغانستان را برگزار کرد. در پایان سال تحصیلی 1394، نخستین گروه از 2500 محصل رشته اداره عامه، فارغ التحصیل و آماده کار شدند. در این مدت، محصلان و استادان اداره عامه، از حمایت های گسترده دوستان آلمانی ما بهره مند بوده اند. اکنون، با همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ما می توانیم استندردهای لازم را برای آموزش و استخدام کارکنان در نهادهای دولتی، بیش از پیش در نظر بگیریم.”

دکتور احمد مشاهد، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: “کتاب هایی که به تازگی توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نشر شده اند، یک گام بلند بسوی آموزش باکیفیت برای کارمندان دولت در سراسر کشور، بشمار می روند.”

برنامه “تقویت اداره عامه در افغانستان” در همکاری با وزارت تحصیلات عالی، می کوشد تا ارایه دوره های آموزشی باکیفیت را برای بخش روابط عامه در افغانستان، میسر سازد و وزارت امور خارجه دولت آلمان، افغانستان را در ایجاد یک سیستم اداره عامه کاراتر که قادر به خدمات رسانی و پاسخ گویی به نیازهای شهروندان باشد، یاری می رساند. یکی از اقدام ها به منظور دستیابی به این هدف، تقویت و رشد کیفی دوره های آموزشی اداره عامه است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*