English | دری

Breaking News

نافذ شدن موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی

نافذ شدن موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی

امروز یکشنبه 8 حوت، کنفرانس مطبوعاتی در مورد نافذ شدن موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) سازمان تجارت جهانی، در مقر ریاست اطاق تجارت بین المللی در افغانستان دایر گردید.

اطاق تجارت بین المللی (ICC) نافذ شدن موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) سازمان تجارت جهانی که در جریان دو سال توسط دو ثلث از اعضای سازمان تجارت جهانی تصویب شده است، را یک گام بزرگ در راستای تجارت  جهانی می داند که می تواند میزان معاملات تجارت جهانی را تا بیش از یک تریلیون دالر افزایش دهد.

عدالقدیر بهمن، رییس هیئت عامل اطاق تجارت بین المللی در افغانستان گفت: ” نافذ شدن موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی نقطه عطف در تاریخ اقتصاد جهانی می باشد و امید واریم که افغانستان از فرصت های پیش آمده استفاده اعظمی نماید.”

رییس هیئت عامل اطاق تجارت بین المللی در افغانستان از اقدامات مقامات حکومتی افغانستان در قسمت تطبیق این سند تاریخی استقبال نموده و خواهان اقدامات عملی در این باره شدنند.

در این کنفرانس، محمد قربان حقجو معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در مورد مزایا و مفاد موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی صحبت نموده و آنرا گام ارزنده جهت توسعه تجارت بین المللی دانست.

معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان مشکیلات مرزی میان افغانستان و پاکستان را به ضرر هردو جانب دانسته و گفت که تا سه روز دیگر مرز روی ترانزیت اموال تجارتی میان دو کشور باز خواهد شد.

موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی اولین موافقنامه چندین جانبه جهانی در طی بیشتر از دو دهه است که هدف آن تسهیل و ساده سازی تجارت بین کشور ها بوده و هر نوع  موانع تجارتی در مرزهای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را از بین می برد.

سونیل بارتی میتال، رییس اطاق تجارت بین المللی می گوید: ” تنفیذ موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی یک فرصت سرنوشت ساز برای تجارت جهانی می باشد.”

به گفته رییس اطاق تجارت بین المللی: موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی کمک می کند تا تمام شرکت های تجاری بدون در نظر داشت اندازه و موقعیت، از تجارت حهانی مستفید شوند.

جان دانیلویچ سکرتر جنرال اطاق تجارت بین المللی در این مورد می گوید:” تسهیل تجارت از طریق ساده سازی پروسه های گمرکی می تواند باعث رشد و تقویت تشبثات کوچک شود و صادرات تشبثات کوچک در بعضی از سکتور های اقتصادی را تا 80 فیصد افزایش دهد که این افزایش به معنی افزایش اشتغال، تولید و مصرف و بالاخره انکشاف جامه می باشد.”

قابل ذکر است، بر اساس تحقیقات اطاق تجارت بین المللی، این موافقت نامه می تواند تا بالاتر از 20 میلیون شغل جدید را ایجاد کند که بیشترین آن در کشورهای در حال انکشاف مانند افغانستان خواهد بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*