ناروی از ادامه همکاری در بخش های مختلف با افغانستان اطمینان داد

by Shahwali Sadiq | February 9, 2015 6:12 AM

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان عصر دیروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با آقای بورگی برندی وزیر امور خارجه کشور شاهی ناروی ملاقات کرد.
در آغاز،  وزیر امور خارجه با اظهار سپاس از از همکاری های کشور شاهی ناروی، طی سیزده سال گذشته به جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه های مختلف، خواهان تداوم کمک و همکاری آن کشور برای افغانستان گردید
سپس، وزیر امور خارجه کشور شاهی ناروی نیز ضمن ابراز خرسندی از تشکیل حکومت وحدت ملی، تقررصلاح الدین ربانی را به حیث وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، تبریک گفته برای شان آرزوی موفقیت نمود.
وزیر امور خارجه کشور شاهی ناروی، بر ادامه کمک و همکاری کشور متبوعش به افغانستان اطمینان داده خاطر نشان ساخت که کشور شاهی ناروی بر اجرای موافقتنامه استراتیژیک با افغانستان متعهد بوده و به همکاری هایش به جمهوری اسلامی افغانستان در بخش های مختلف ادامه خواهد داد.
در این ملاقات، وزرای خارجه هردو کشور راجع به تقویت و ارتقای ظرفیت های نیروهای ملی و امنیتی افغان، انتقال مسئولیت های امنیتی به آنان و تداوم همکاری ها در تحکیم هرچه بیشتر صلح و ثبات در افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a8/