English | دری

نادو کورس های آموزش حرفه گلیم بافی در سر پل ایجاد کرد

نادو کورس های آموزش حرفه گلیم بافی در سر پل ایجاد کرد

corpet

ایجاد سه مرکز آموزشی حرفه ای گلیم بافی برای زنان غریب و بی بضاعت سرپل از سوی اداره نادو نماینده سیاسی سازمان ملل متحد درافغانستان.

نسیمه آرزو رییس امور زنان سرپل به رسانه های گفت: آموزگاران این  کورس های آموزشی را 45 خانم مستحق تشکیل میدهد که از 15 قریه مربوط به سرپل شناسایی و به این مرکز معرفی و جذب شده است.

نسیمه آرزو گفت: این خانمه از سوی استادان زن در مراکز اجتماعی زنان در مناطق که زندگی می نماید زیر آموزش های حرفه قرار میگیرد.

گفته میشود که این پروژه چهل هزار دالر امریکایی هزینه بر میدارد و در مدت سه ماه تکمیل میگردد و برای اشتراک کننده گان کورس های حرفه ای وسایل گلیم بافی به شکل رایگان داده میشود.

عده از اشتراک کننده گان کورس های حرفه گلیم بافی از این فرصت کار استقبال نموده و میگویند که ما در آینده میتوانیم از طریق حرفه گلیم بافی اقتصاد فامیل خود را تامین نمایم.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*