English | دری

Breaking News

میزبانی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا از شورای قرضه زراعتی زنان در مزار شریف

میزبانی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا از شورای قرضه زراعتی زنان در مزار شریف

برنامۀ انکشاف زراعتی ساحوی زون شمال ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در همکاری با مرحله دوم پروژۀ توسعه قرضه زراعتی از شورای قرضه زراعتی زنان در شهر مزار شریف میزبانی نمود تا معلومات زنان را دربارۀ فرصت‌های موجود برای حصول قرضه‌های زراعتی افزایش دهد.

هربرت اسمیت رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا گفت : “این برنامه برای فراهم نمودن سهولت‌های مالی برای زنان جهت حمایت از خانواده‌هایشان و کسب معلومات در مورد چگونکی استفاده از قرضه و اهمیت قرضه در پیشرفت و موفقیت‌شان، حیاتی می‌باشد.”

 رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا افزود: “ما به حمایت خویش از زنان متشبث در سکتور زراعت ادامه خواهیم داد و برای بهبود زندگی شان ابزار و وسایل لازم را در اختیار آنان قرار خواهیم داد”.

نمایندگان شماری از نهادهای اعطا کنندۀ قرضه‌های کوچک در افغانستان همراه با سایر کارشناسان امور مالی در این گردهمایی دعوت شده بودند تا با زنان اشتراک کننده دربارۀ سهولت‌های قرضه صحبت نمایند.

موضوعات مورد بحث در گردهمایی شامل: حقوق اقتصادی زنان، انواع قرضه‌های موجود و این که قرضه چگونه می‌تواند آن‌ها را در رشد تشبث یا فارم‌شان کمک کند، بودند. اشتراک کنندگان فعالیت‌های گروهی نیز انجام دادند که شامل بحث درباره چالش‌های فراروی زنان در حصول قرضه و صحبت با زنانی بود که در هنگام حصول قرضه با این چالش‌ها عملاً مواجه شده‌ بودند.

برنامه انکشاف زراعتی ساحوی- زون شمال تولید کنندگان محصولات زراعتی، اتحادیه‌ها، تاجران و تشبثات وابسته به زراعت را کمک می‌کند تا به تقاضا و نیازمندی‌های بازار پاسخگو بوده، و آن‌ها را در ایجاد روابط تجاری میان دهقانان و تشبثات کوچک، متوسط و بزرگ یاری می‌رساند تا زمینه بهبود و رشد سکتور خصوصی فراهم گردد.

پروژه توسعه قرضۀ زراعتی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا صندوق وجهی انکشاف زراعت را ایجاد و مدیریت آن را الی انتقال آن به حکومت افغانستان در سال 2015، به عهده داشت.

مرحله دوم پروژۀ توسعه قرضۀ زراعتی در پی آن است که به دستاوردهای برنامۀ قبلی افزوده و دسترسی به قرضه‌های زراعتی را به منظور تداوم فعالیت تجارتی فارم‌ها و تشبثات زراعتی کوچک و متوسط به عنوان یک شرط لازم برای یک اقتصاد پویای زراعتی، افزایش دهد.

قابل یاد آوریست که ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17 میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*