English | دری

Breaking News

موفقیت حکومت افغانستان در راستای رفع موانع سرراه زنان در محیط کار

موفقیت حکومت افغانستان در راستای رفع موانع سرراه زنان در محیط کار

بیش از 150 مقام از 36 وزارت و اداره مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طی یک کنفرانسی در کابل پیرامون نتایج حاصل شده از اصلاح پالیسی‌ها به منظور رفع موانع سرراه زنان در محیط کار ادارات دولتی بحث و تبادل نظر کردند.

طی یک تحقیق ویژۀ مشترک از سوی وزارت امور زنان و برنامه پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID)، موانع موجود در محیط کار به تحلیل گرفته شد، موانعی که زنان کارمند در ادارات دولتی با آن‌ها مواجه‌اند مشخص گردید، و پیشنهادهای اصلاحی برای رفع این موانع ارائه گردید.

تحقیق مذکور سه حوزۀ پالیسی، زیربنا و عناصر فرهنگی را که محیط کار را برای کارمندان زن مساعد می سازد، مورد بررسی قرار داد.

 این تحقیق ده فعالیت اصلاحی دارای اولویت را شناسایی کرد که عبارتند از:

  • تطبیق اصلاحات در قوانین و مقررات به شمول اجرایی ساختن قوانین منع آزار و اذیت
  • ایجاد پورتال‌های کاریابی و مراکز انکشاف مسلکی برای زنان
  • عملی سازی سهمیه 30 درصدی زنان در نهادهای دولتی به منظور افزایش حضور زنان در حکومت
  • توانمندسازی واحدهای جندر در وزارتخانه‌ها جهت انجام وظایفه محوله‌شان، فراهم‌سازی فرصت‌های انکشاف مسلکی برای کارمندان و افزایش تلاش‌های دادخواهی
  • راه‌اندازی کمپاین‌های ارتقای آگاهی عامه و اصلاح رفتارها
  • افزایش تعداد زنان در موقف‌های رهبری در وزارت‌ها و ادارات مستقل
  • ایجاد یک کمیته جهت نظارت از روند استخدام زنان در ادارات حکومت
  • دایر کردن برنامه‌های آموزشی برای زنان شاغل در ادارات حکومتی جهت توسعۀ مهارتهای آن‌ها
  • بهسازی یا نوسازی تسهیلات محل کار از جمله تسهیلات و امکانات صحی و رفاهی، تشنا‌ب‌های مجزا برای زنان، و بهبود وضعیت فزیکی تسهیلات امنیتی

تمرا هالمرست سانچیز، سرپرست ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان گفت: “ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا می‌داند که زنان بخش مهمی از نیروی کار حکومت افغانستان را تشکیل می‌دهند. مساعدسازی فرصت‌ها برای زنان جهت سهمگیری در رشد اقتصادی، صلح و امنیت برای آینده افغانستان چیزی است که همۀ مردم می‌توانند از آن حمایت کنند.”

سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان گفت که این وزارت به عنوان یک نهاد نظارت کننده، با سایر وزارت‌ها و ادارات مستقل حکومت کار خواهد کرد تا به  تلاش خویش در راستای رفع مشکلاتی که زنان در محل کار با آن مواجه می‌شوند، ادامه دهند.

کارشناسان برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا از نهادها و اداراتی که در گزارش اول مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته بودند، بازدید کردند تا از تغییرات بوجود آمده مطلع شوند. آن‌ها تغییرات قابل توجهی را در این نهادها مشاهده کردند.

قابل ذکر است، پروژۀ زنان در حکومت برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا بخشی از تلاش‌هایی است که دولت افغانستان را برای دست‌یافتن به هدفش که استخدام حداقل 30 درصد کارمندان دولت از طبقه اناث است، کمک می‌کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*