منع وزیر انرژی و آب از سفر به خارج توسط رییس جمهور اشرف غنی

by Wadsam | May 30, 2018 4:51 AM

مسوولان وزارت انرژی و آب می گویند که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور رهبری وزارت انرژی و آب را از سفر به خارج از کشور منع کرده است.

آصف غفوری، سخنگوی وزارت انرژی و آب گفت که رئیس جمهور غنی اعضای رهبری وزارت انرژی و آب را تا زمان تکمیل شدن برخی پروژه ها، از رفتن به سفرهای خارجی باز داشته است.

وزارت انرژی و آب گفت “هدایت رئیس جمهور آمده و در آن گفته شده ‌است که باید جدول کاری سه ساله بند مچلغو و دیگر پروژه های وزارت انرژی و آب ترتیب و به ریاست جمهوری ارسال شود و تا آن‌زمان هیچ یک از اعضای وزارت حق سفر خارجی را ندارند.”

وی افزود که هدایت ریاست جمهوری به رهبری وزارت انرژی و آب به مفهوم ممنوع الخروج کردن مقام‌های این وزارت نبوده بلکه رهنمودی برای پیشبرد امور این اداره می‌باشد.

در این حال، شمار از حقوقدانان می گویند که بدون حکم محکمه “از لحاظ اداری یا سیاسی حکم کردن و منع کردن یک تبعه از حق آزادی و گشت‌وگذارش خلاف قانون است.

پیش از این علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب از سفر به ولایت بلخ باز داشته شده بود و به گفته خودش از، برایش اجازۀ شرکت در مراسم افتتاح پروژۀ تاپی در ولایت هرات نیز داده نشد.

از سوی دیگر، هواداران علی احمد عثمانی روز سه شنبه با برگزاری همایشی در یکی از سالون‌های شهر کابل از کارکردهای وی به نکویی یاد کردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b1/