English | دری

Breaking News

منظوری ۶ قرار داد به ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر

منظوری ۶ قرار داد به  ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، ۶ قرار داد به شمول  جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری به  ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر را منظور گردید.

قرارداد های منظور شده عبارت اند از:

  • قرارداد اعطای جواز سرمایه‌ گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری مربوط ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
  • قرارداد بازسازی بخش اول فاز دوم سرک گردیز الی زرمت مربوط وزارت فواید عامه؛
  • قراردادایجاد ۵ مرکزتضمین کیفیت و مراکز انکشاف مسلکی در پوهنتون‌های مربوط وزارت تحصیلات عالی؛
  • قرارداد کارهای باقیمانده ساختمان هفت منزلۀ معینیت تامینانی وزارت امور داخله از طریق تصدی خانه‌سازی؛
  • قرارداد تدارک تیل مورد نیاز وزارت شهرسازی و مسکن؛
  • و قرارداد تدارک لبنیات برای ریاست عمومی ادارۀ امور.

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی قرارداد اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری، صرف برای ۴ شرکت داوطلب (افغان بیسیم، اتصالات، روشن و(Asia Consultancy Group)   منظور گردید.

کمیسیون تدارکات ملی، تعدیل قراردادهای پرزه‌ جات و تجهیزات مربوط د افغانستان برشنا شرکت، ملحقات بستر قطعات و جزوتام‌های مرکزی اردوى ملی، تدارک اجناس مفروشاتی قول اردوهای مرکزی و ساحوی، پیشنهاد خریداری پرچون مواد اعاشوی فاسد شوندۀ قوماندانی‌های سرحدی که از طریق ترانسپورت زمینی ناممکن می‌باشد، کاهش قیمت قرارداد پروژۀ انتقال گندم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و فسخ قرارداد حبوبات مورد نیاز تاسیسات وزارت صحت عامه را نیز تائید کرد.

همچنان گزارش‌های بررسی پروژۀ شفاخانۀ ۱۰۰ بستر ولایت کاپیسا و بررسی کارکرد شرکت‌های خصوصی داخلی تفتیش، از جانب هیات‌های مؤظف به کمیسیون ارائه و سفارشات مطروحۀ آن ها مورد تایید قرار گرفت.

گفتنی است که در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، ناظرین ملی و بین المللی، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، نماینده بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، و سیستیکای حمایت قاطع حضور داشته اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*