English | دری

Breaking News

منظوری ۱۸ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

منظوری ۱۸ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس کشور،  ۱۸ قرارداد به ارزش حدود یک میلیارد و ۷۴۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و  ۵۴۶ افغانی منظور گردید.

این قرارداد ها شامل تدارکات کود یوریای کیمیاوی وزارت زراعت و مالداری، پروژه قیرزی سرک اندراب ، قرارداد خریداری مواد خوراکی و محروقاتی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، پرداخت های قرارداد خدمات مشورتی پروژه احیای عاجل سیستم های برق وزارت انرژی و آب، هفت قرارداد مواد خوراکی و محروقاتی  وزارت های دفاع ملی و امور داخله و بعضی پروژه های وزارت شهرسازی و مسکن می باشند.

همچنان، قرارداد های پروژه اتصال ۱۶ پوهنتون کشور با خدمات انترنتی مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پروژه بازسازی ۲۰،۶۵۳ کيلومتر سرک منطقه پایان آب الی بشران ولایت هرات و پروژه اعمار سرک و تاسیسات خط آهن بندر آقینۀ اداره خط آهن افغانستان رد گردید.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور در مورد پروژه وزارت شهرسازی گفت که نرخ های پروژه نوروز در موجودیت اجناس مورد بررسی قرار گیرد و پس از بررسی های همه جانبه از طریق رسانه ها با مردم شریک ساخته شود تا تمام مردم از ارزش پروژه متذکره آگاهی حاصل کنند.

قابل ذکر است، در این جلسه مسئولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کمیسیون های مخابرات، مواصلات و اقتصاد ملی مشرانو جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری، اداره سیگار و  سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*