بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

منظوری پنج قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ‌پنج قرارداد به ارزش یک میلیارد افغانی منظور گردید.

این قرارداد ها شامل قیرریزی ۲۰ کیلومتر جاده از پایان آب الی بشران ولسوالی انجیل ولایت هرات، تمدید میعاد زمانی پروژه سرک جمال آغه الی بولغین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، تهیه و چاپ چهار میلیون و پنجصد هزار جلد پاسپورت، عرضه خدمات تخنیکی برای گمرکات توسط اداره  UNCTA، و پروژه حفظ و مراقبت تاسیسات آبرسانی وزارت امور داخله، می باشند.

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی رئیس جمهور کشور تاکید کرد که حکومت میخواهد اولویت های ملی از جمله سروی و اعمار بند ها در چارچوب قانون و با حصول اطمینان از اینکه شرکت ها واقعا دارای ظرفیت می باشند، تطبیق گردد.

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد ۶۳ قلم ادویه معالجوی مربوط ریاست خدمات صحیه وزارت امور داخله، اعمار تعمیر گمرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، و تدارک ۱۲ عراده وسایط معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله، را بنابر تکمیل ننمودن معیارهای قانونی رد کرد و به وزارت های مربوطه هدایت داد تا پروسه مجدد تدارکاتی را در زمینه رویدست گیرند.

همچنان  پروژه های مطالعات و دیزاین تفصیلی بند لوره ولسوالی ارغستان ولایت قندهار، بند آغاجان ولایت ارزگان، و بند سوری ولایت پکتیا، جهت بررسی های دقیق توسط هیأت فوق العاده و تخنیکی که قبلا توسط کمیسیون مؤظف گردیده بود، اعاده گردید.

در جلسه بررسی قرارداد های وزارت امور داخله گزارش یافته خویش را پیرامون روند تدارکات قرارداد های این وزارت به شمول معینیت محافظت عامه در جریان سالهای ۹۱ الی ۹۴ به کمیسیون ارایه نمود و در مقابل کمیسیون تدارکات ملی جهت اتخاذ اقدامات به منظور پیگیری یافته‌ها و تطبیق موارد اصلاحات در بخش تدارکات وزارت امور داخله هدایات مشخص داد.

قابل ذکر است که در جلسه کمیسیون تدارکات ملی مسوولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، اعضای کمیسیون و کاکس پارلمانی شفافیت نیز اشتراک داشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.