English | دری

منظوری پروژۀ آبیاری و ذخایر آب برای سال 1393

منظوری پروژۀ آبیاری و ذخایر آب برای سال 1393

rahimiپروژۀ جدید انکشاف آبیاری و ذخایر آب توسط جلسۀ تیم حمایت تخنیکی وزیر زراعت تحت رهبری وزرات زراعت، آبیاری و مالداری منظور گردید.

این پروژه به ارزش 3 ملیون دالر امریکایی، در 19 ولایت افغانستان تطبیق خواهد شد، و حدود 33 هزار خانوادۀ دهقانی را بگونۀ مستقیم مستفید خواهد ساخت.

رشد تولید و حاصلخیزی زراعتی از طریق احداث ذخایر کوچک آبی و اعمار ساختمان های آبیاری هدف عمدۀ این پروژه می باشد.

تحت پروژۀ منظور شده دهها پروژۀ فرعی آبیاری تطبیق خواهند شد که از اثر آن، آبیاری در 85 هزار جریب زمین بهبود خواهد یافت، و حدود 27,500 جریب زمین جدیداً تحت کشت آبی در آورده خواهد شد.

اعمار یک بند ذخیرۀ آب در زابل، 9 باب سربند در ولایت های پکتیا، بامیان، پروان، سرپل، فاریاب، و قندهار، اعمار هفت بند آبگردان در ولایت های پکتیا، پنجشیر، فاریاب، فراه، و هلمند، هفت حوض ذخیرۀ آب در ولایت های میدان وردک، غور و بامیان، و اعمار چهار دیوار محافظوی در ولایات خوست و کابل فعالیت های عمدۀ این پروژه به حساب می روند.

علاوه بر این، پاککاری 6,000 هزار متر کاریز در اروزگان، بازسازی یک چشمه به طول 290 متر در فراه، و بازسازی دو کانال به طول 2 هزار متر در ولایت های غور و نورستان فعالیت های دیگر شامل در این پروژه می باشند.
همچنان تحت این پروژه 63 پروژۀ مختلف النوع آبیاری در ولایت های مختلف افغانستان برای سال بعدی دیزاین و برآورد خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*