English | دری

Breaking News

منظوری سه قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

منظوری سه قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

 در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رییس جمهور غنی، سه قرارداد به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی منظور گردیده است.

این قراردادها شامل احداث ۱۰.۸ کیلومتر سرک داخل شهر زرنج ولایت نیمروز، پیشنهاد وزارت دفاع مبنی بر فسخ قرارداد اقلام باقیمانده ملزمات طبی، اعمار شفاخانه ۵۰ بستر ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان و ۱۸ قلم مواد اعاشوی وزارت دفاع اند.

در این نشست، قراردادهای سرکهای جغل فرش در ولایت قندهار از جانب کمیسیون رد گردید و دستور داده شده تا این پروژه‌ها توسط کندک انجنیری وزارت دفاع تطبیق شود.

همچنان موضوع استراتیژی تدارکات الکترونیکی و انکشاف سیستم ها در اداره تدارکات ملی اعم از نقشه برداری و مهندسی پروسه ها مورد بحث قرار گرفته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*